Đại tạng kinh-Pāli_Tiểu bộ_Tập 07-08

Saturday, March 9, 201312:00 AM(View: 48933)

Tiểu Bộ Kinh(Khuddaka-Nikāya)
hệ Pāli (Tập 07-08)
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt

Gồm Kinh Tiểu tụng - Kinh Pháp cú - Kinh Phật tự thuyết.
Kinh Phật thuyết như vầy - Kinh Tập - Chuyện Thiên cung, Ngạ quỷ.


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05115-Chương 7-P.baike_c396-401_Ác hạnh...Chuyện tiền thân Đức Phật 4
download_05116-Chương 7-P.7baike_c402-406_Túi da đương bánh...
download_05117-Chương 7-P.7baike_c407-411_Đại hầu vương...
download_05118-Chương 7-P.7baike_c412-416_Thần cây bong cải...
download_05119-Chương 8-P.8baike_c417-421_Hiền mẫu...
download_05120-Chương 8-P.8baike_c422-426_Quốc vương Sati...
download_05121-Chương 9-P.9baike_c427-432_Chim thấu...
download_05122-Chương 9-P.9baike_c433-438_Khổ hạnh...
download_05123-Chương 10-P.10baike_c439-443_Bốn cổng thành...
download_05124-Chương 10-P.10baike_c444-446_Tôi thiện ác nhân...
download_05125-Chuong 10-P.10baike_c447-450_Đại nhân hộ pháp...
download_05126-Chương 10-P.10baike_c451-454_Hồng nga...
download_05127-Chương 11-P.11baike_c455-459_Voi hiếu...
download_05128-Chuong 11-P.11baike_c460-463_Thái tử...
download_05129-Chương 12-P.12baike_c464-467_Tiểu vương...
download_05130-Chương 12-P.12baike_c468-473_Đại vương
download_05131-Chương 13_CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT 5_c474-476_trái xoài...
download_05132-Chương 13_Chuyện 477-479_Tiểu đạo sĩ Narada...
download_05133-Chương 13_chuyện 480-481_Hiền giả Akitta...
download_05134-Chương 13_chuyện 482-483_Lộc vương...
download_05135-Chương 14_Chuyện 484-486_Cánh đồng lúa
download_05136-Chương 14_chuyện 487-488_Nam tử...
download_05137-Chương 14_Chuyện 489_Đại vương huy hoàng.
download_05138--Chương 14_Chuyện 490-491_Năm vị hành giả trai giới...
download_05139-Chương 14_Chuyện 492-493_Lợn rừng của thợ mộc...
download_05140-Chương 14_Chuyện 494-496_Đại vương Sadhina...
download_05141-Chương 15_Chuyện 497_Bậc hiền trí Matanga.
download_05142-Chương 15_Chuyện 498-500_Đôi bạn Citta-Sambhuta...
download_05143-Chương 15_Chuyện 501-503.Lộc vương Rohanta...
download_05144-Chương 15_Chuyện 504-505_Đại vương Bhallatiya...
download_05145-Chương 15_Chuyện 506-508_Long vương Campeyya...
download_05146-Chương 15_chuyện 509-510_Hiền giả quản tượng...
download_05147-Chương 16 chuyện 511-513_Dục tham kỳ dị.
download_05148-Chương 16_chuyện 514-515_tượng vương ở hồ...
download_05149-Chương 16_Chuyện 516-518 Khỉ chúa...
download_05150-Chương 16_Chuyện 519-520_Hoàng hậu Sambula
download_05151-Chương 17_chuyện 521_Ba con chim. (Fix)


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address