(View: 837461)
Chủ nhật đầu tháng 10, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 10 là NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 48642)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Đức Phật ở đâu.

Sunday, March 24, 201312:00 AM(View: 42069)

Đức Phật ở đâu?

Quý vị có thể nghe online, hoặc download về (click chuột phải vào biểu tượng hoặc dòng chừ) bỏ vào máy MP3.

download_0301-Lời người dịch & Tiểu sử tác giả
download_0302-Lời dẫn_Đức Phật ở đâu?
download_0303-Tôn giáo trong thời đại khoa hoc.
download_0304-Bạn phải có tinh thần trach nhiệm.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọngSend comment
Your Name
Your email address