(View: 54245)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 67200)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Các Chương trìnhThiền và Đời Sống gần đây nhất được thực hiện bởi VÔ MÔN THIỀN TỰ

Thursday, June 29, 201712:00 AM(View: 49953)

new2-small_0


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Niệm #81.P10.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 480
phát hình ngày 28 tháng 7 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Không Tuyên Bố #54.P6.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 479
phát hình ngày 21 tháng 7 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm #55.P4.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 478
phát hình ngày 14 tháng 7 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Trên Tất Cả #21.P3.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 477
phát hình ngày 7 tháng 7 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Vajji #20.P3.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 476
phát hình ngày 30 tháng 6 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tùy Miên #15.P15.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 475
phát hình ngày 23 tháng 6 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tài Sản #1.P1.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 474
phát hình ngày 16 tháng 6 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Chư Thiên #32.P4.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 473
phát hình ngày 9 tháng 6 năm 2021

blankphát hình ngày 2 tháng 6 năm 2021Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đáng được cung kính #.P1.C610
Thiền và Đời Sống kỳ 472


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Triền Cái #5.P6.C51
phát hình ngày 26 tháng 5 năm 2021Thiền và Đời Sống kỳ 471


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Kimbila #20.P21.C51
phát hình ngày 19 tháng 5 năm 2021Thiền và Đời Sống kỳ 470blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bà La Môn #.P20.C5196
phát hình ngày 12 tháng 5 năm 2021Thiền và Đời Sống kỳ 469


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Hội Chúng #1.P5.C2
Thiền và Đời Sống kỳ 468
phát hình ngày 5 tháng 5 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nam Cư Sĩ 171.P8.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 467
phát hình ngày 28 tháng 4 năm 2021


blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Triền Cái 58.P6.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 466
phát hình ngày 21 tháng 4 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Người Ngu 1.P1.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 465
phát hình ngày 14 tháng 4 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bhandagana 1.P1.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 464
phát hình ngày 7 tháng 4 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Sức Mạnh 14.P2.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 463
phát hình ngày 31 tháng 3 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đọa Xứ 111.P12.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 462
phát hình ngày 24 tháng 3 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Không Hý Luận 71.P8.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 461
phát hình ngày 17 tháng 3 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bhandagana 10.P1.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 460
phát hình ngày 10 tháng 3 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nhỏ 56.P5.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 459
phát hình ngày 3 tháng 3 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nhỏ 55.P5.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 458
phát hình ngày 24 tháng 2 năm 2021


blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Sứ Giả của Trời 31.P4.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 457
phát hình ngày 17 tháng 2 năm 2021


blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm 198.P20.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 456
phát hình ngày 10 tháng 2 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Người 24.P3.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 455
phát hình ngày 3 tháng 2 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Lớn 1.P7.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 454
phát hình ngày 27 tháng 1 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tâm Thăng Bằng 1.P4.C2
Thiền và Đời Sống kỳ 453
phát hình ngày 20 tháng 1 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Hình Phạt 1.P1.C2
Thiền và Đời Sống kỳ 452
phát hình ngày 13 tháng 1 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Sắc 1.P1.C1
Thiền và Đời Sống kỳ 451
phát hình ngày 6 tháng 1 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Kinh Kalama 65.P7.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 450
phát hình ngày 30 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #385 -Chuyện Lộc Vương Hoan Hỷ
Thiền và Đời Sống kỳ 449
phát hình ngày 23 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #337 -Chuyện Cái Sàng Tọa
Thiền và Đời Sống kỳ 448
phát hình ngày 16 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #314 -Chuyện Địa Ngục nồi sắt
Thiền và Đời Sống kỳ 447
phát hình ngày 9 tháng 12 năm 2020


blankTiền Thân Đức Phật #235 -Chuyện Ẩn Sỹ Vaccha_Nakha
Thiền và Đời Sống kỳ 446
phát hình ngày 2 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #259 -Chuyện Ẩn Sỹ Tirita-vaccha
Thiền và Đời Sống kỳ 445
phát hình ngày 25 tháng 11 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #279 -Chuyện con hạc
Thiền và Đời Sống kỳ 444
phát hình ngày 18 tháng 11 năm 2020

blank
Tiền Thân Đức Phật #147 -Chuyện áo vài màu đỏ
Thiền và Đời Sống kỳ 443
phát hình ngày 11 tháng 11 năm 2020blankTiền Thân Đức Phật #245 -Chuyện Pháp Môn Căn Bản
Thiền và Đời Sống kỳ 442
phát hình ngày 4 tháng 11 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #284 -Chuyện Vận May kỳ 2
Thiền và Đời Sống kỳ 441
phát hình ngày 28 tháng 10 năm 2020


Chuyện Vận May
Tiền Thân Đức Phật #284 -Chuyện Vận May
Thiền và Đời Sống kỳ 440
phát hình ngày 21 tháng 10 năm 2020


blankTiền Thân Đức Phật #87 -Chuyện Điềm lành dữ
Thiền và Đời Sống kỳ 439
phát hình ngày 14 tháng 10 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #220 -ChuyệnTế Sư Dhammadhaja
Thiền và Đời Sống kỳ 438
phát hình ngày 7 tháng 10 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #243 -Chuyện Nhạc sĩ Guttila
Thiền và Đời Sống kỳ 437
phát hình ngày 30 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #252 -Chuyện Một Nắm Mè
Thiền và Đời Sống kỳ 436
phát hình ngày 23 tháng 9 năm 2020


blankTiền Thân Đức Phật #194 -Chuyện kẻ trộm ngọc
Thiền và Đời Sống kỳ 435
phát hình ngày 16 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #157 -Chuyện Công Đức
Thiền và Đời Sống kỳ 434
phát hình ngày 9 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #25 -Chuyện Bến Tắm
Thiền và Đời Sống kỳ 433
phát hình ngày 2 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #181-Chuyện Hoàng Tử Vô Địch 
Thiền và Đời Sống kỳ 432
phát hình ngày 26 tháng 8 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #151- chuyện lời giáo giới cho vua 
Thiền và Đời Sống kỳ 431
phát hình ngày 19 tháng 8 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #141- Chuyện con tắc kè 
Thiền và Đời Sống kỳ 430
phát hình ngày 12 tháng 8 năm 2020

Kinh Udumbarikà-Sìhanàda, Trường Bộ Kinh 25aThiền và Đời Sống kỳ 355phát hình ngày 6 tháng 3 năm 2019

snapshot_1__2-28-2019_5-25_am_-thumbnailKinh Patika, Trường Bộ Kinh 24b
Thiền và Đời Sống kỳ 354
phát hình ngày 27 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__2-21-2019_1-07_am_-thumbnailKinh Patika, Trường Bộ Kinh 24a
Thiền và Đời Sống kỳ 353
phát hình ngày 20 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__2-14-2019_8-47_am_-thumbnailKinh Tệ Túc, Trường Bộ Kinh 23b
Thiền và Đời Sống kỳ 352
phát hình ngày 13 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__2-7-2019_7-23_am_-thumbnailKinh Tệ Túc, Trường Bộ Kinh 23a
Thiền và Đời Sống kỳ 351
phát hình ngày 6 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__1-31-2019_1-17_am_-thumbnailKinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 22c
Thiền và Đời Sống kỳ 350
phát hình ngày 30 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-24-2019_6-30_am_-thumbnailKinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 22b
Thiền và Đời Sống kỳ 349
phát hình ngày 23 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-17-2019_5-59_am_-thumbnailKinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 22a
Thiền và Đời Sống kỳ 348
phát hình ngày 16 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-10-2019_5-12_am_-thumbnailKinh Đế Thích sở vấn, Trường Bộ Kinh 21b
Thiền và Đời Sống kỳ 347
phát hình ngày 9 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-3-2019_8-14_am_-thumbnailKinh Đế Thích sở vấn, Trường Bộ Kinh 21a
Thiền và Đời Sống kỳ 346
phát hình ngày 2 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__12-27-2018_7-47_am_-thumbnailKinh Đại Hội, Trường Bộ Kinh 20
Thiền và Đời Sống kỳ 345
phát hình ngày 26 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-20-2018_12-17_am_-thumbnailKinh Đại Điển Tôn, Trường Bộ Kinh 19b
Thiền và Đời Sống kỳ 344
phát hình ngày 19 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-13-2018_5-40_am_-thumbnailKinh Đại Điển Tôn, Trường Bộ Kinh 19a
Thiền và Đời Sống kỳ 343
phát hình ngày 12 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-6-2018_7-13_am_-thumbnailKinh Xa ni Sa, Trường Bộ Kinh 18
Thiền và Đời Sống kỳ 342
phát hình ngày 5 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnailKinh Đại Thiện Kiến Vương, Trường Bộ Kinh 17b
Thiền và Đời Sống kỳ 341
phát hình ngày 28 tháng 11 năm 2018

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnail


Kinh Đại Thiện Kiến Vương, Trường Bộ Kinh 17a
Thiền và Đời Sống kỳ 340
phát hình ngày 21 tháng 11 năm 2018

snapshot_1__11-15-2018_6-15_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16f

Thiền và Đời Sống kỳ 339
phát hình ngày 14 tháng 11 năm 2018snapshot_1__11-8-2018_6-24_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16e

Thiền và Đời Sống kỳ 338
phát hình ngày 7 tháng 11 năm 2018snapshot_1__11-1-2018_6-21_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16d

Thiền và Đời Sống kỳ 337
phát hình ngày 31 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-25-2018_6-33_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16c

Thiền và Đời Sống kỳ 336
phát hình ngày 24 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-18-2018_7-45_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16b

Thiền và Đời Sống kỳ 335
phát hình ngày 17 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-11-2018_12-10_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16a

Thiền và Đời Sống kỳ 334
phát hình ngày 10 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-4-2018_6-05_am_-thumbnail


Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh 15b

Thiền và Đời Sống kỳ 333
phát hình ngày 3 tháng 10 năm 2018snapshot_2__9-27-2018_6-54_am_-thumbnail


Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh 15a

Thiền và Đời Sống kỳ 332
phát hình ngày 26 tháng 9 năm 2018snapshot_1__9-20-2018_6-23_am_-thumbnail


Kinh Đại Bổn, Trường Bộ Kinh 14b

Thiền và Đời Sống kỳ 331
phát hình ngày 19 tháng 9 năm 2018
snapshot_1__9-13-2018_7-39_am_-thumbnail


Kinh Đại Bổn, Trường Bộ Kinh 14a

Thiền và Đời Sống kỳ 330
phát hình ngày 12 tháng 9 năm 2018snapshot_1__9-6-2018_6-20_am_-thumbnail


Kinh Tam Minh, Trường Bộ Kinh 13

Thiền và Đời Sống kỳ 329
phát hình ngày 5 tháng 9 năm 2018snapshot_1__8-30-2018_6-40_am_-thumbnail
Kinh Lohicca, Trường Bộ Kinh 12

Thiền và Đời Sống kỳ 328
phát hình ngày 29 tháng 8 năm 2018


 


phát hình ngày 21 tháng 8 năm 2019
24 Duyên Hệ --Phần 1blank24 Duyên Hệ --Phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 389
phát hình ngày 30 tháng 10 năm 2019
Send comment
Your Name
Your email address