(View: 51046)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 62356)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Các Chương trìnhThiền và Đời Sống gần đây nhất được thực hiện bởi VÔ MÔN THIỀN TỰ

Thursday, June 29, 201712:00 AM(View: 47922)

new2-small_0


blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Hiền Sĩ Chà-là 
Thiền và Đời Sống kỳ 424
phát hình ngày 1 tháng 7 năm 2020blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Sắc Thân Bất Lạc 
Thiền và Đời Sống kỳ 423
phát hình ngày 24 tháng 6 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Bát Dầu 
Thiền và Đời Sống kỳ 422
phát hình ngày 17 tháng 6 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Đại Bảo Vật 
Thiền và Đời Sống kỳ 421
phát hình ngày 10 tháng 6 năm 2020

blankChết và tái sinh 
Thiền và Đời Sống kỳ 420
phát hình ngày 3 tháng 6 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Hoàng Hậu Từ Tâm 
Thiền và Đời Sống kỳ 419
phát hình ngày 27 tháng 5 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Hiền Giả Takkàriya-phần 2 
Thiền và Đời Sống kỳ 418
phát hình ngày 20 tháng 5 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Hiền Giả Takkàriya 
Thiền và Đời Sống kỳ 417
phát hình ngày 13 tháng 5 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện 5 Vũ Khí 
Thiền và Đời Sống kỳ 416
phát hình ngày 6 tháng 5 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Vua Đại Giới Đức 
Thiền và Đời Sống kỳ 415
phát hình ngày 29 tháng 4 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Chánh Pháp xứ KURU 
Thiền và Đời Sống kỳ 414
phát hình ngày 22 tháng 4 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Chánh Pháp xứ KURU 
Thiền và Đời Sống kỳ 413
phát hình ngày 15 tháng 4 năm 2020


blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Chánh Pháp xứ KURU 
Thiền và Đời Sống kỳ 412
phát hình ngày 8 tháng 4 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Giấc Mộng Lớn 
Thiền và Đời Sống kỳ 411
phát hình ngày 1 tháng 4 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Giấc Mộng Lớn 
Thiền và Đời Sống kỳ 410
phát hình ngày 25 tháng 3 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật - Chuyện Giấc Mộng Lớn 
Thiền và Đời Sống kỳ 409
phát hình ngày 18 tháng 3 năm 2020

Kinh Udumbarikà-Sìhanàda, Trường Bộ Kinh 25aThiền và Đời Sống kỳ 355phát hình ngày 6 tháng 3 năm 2019

snapshot_1__2-28-2019_5-25_am_-thumbnailKinh Patika, Trường Bộ Kinh 24b
Thiền và Đời Sống kỳ 354
phát hình ngày 27 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__2-21-2019_1-07_am_-thumbnailKinh Patika, Trường Bộ Kinh 24a
Thiền và Đời Sống kỳ 353
phát hình ngày 20 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__2-14-2019_8-47_am_-thumbnailKinh Tệ Túc, Trường Bộ Kinh 23b
Thiền và Đời Sống kỳ 352
phát hình ngày 13 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__2-7-2019_7-23_am_-thumbnailKinh Tệ Túc, Trường Bộ Kinh 23a
Thiền và Đời Sống kỳ 351
phát hình ngày 6 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__1-31-2019_1-17_am_-thumbnailKinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 22c
Thiền và Đời Sống kỳ 350
phát hình ngày 30 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-24-2019_6-30_am_-thumbnailKinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 22b
Thiền và Đời Sống kỳ 349
phát hình ngày 23 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-17-2019_5-59_am_-thumbnailKinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 22a
Thiền và Đời Sống kỳ 348
phát hình ngày 16 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-10-2019_5-12_am_-thumbnailKinh Đế Thích sở vấn, Trường Bộ Kinh 21b
Thiền và Đời Sống kỳ 347
phát hình ngày 9 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-3-2019_8-14_am_-thumbnailKinh Đế Thích sở vấn, Trường Bộ Kinh 21a
Thiền và Đời Sống kỳ 346
phát hình ngày 2 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__12-27-2018_7-47_am_-thumbnailKinh Đại Hội, Trường Bộ Kinh 20
Thiền và Đời Sống kỳ 345
phát hình ngày 26 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-20-2018_12-17_am_-thumbnailKinh Đại Điển Tôn, Trường Bộ Kinh 19b
Thiền và Đời Sống kỳ 344
phát hình ngày 19 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-13-2018_5-40_am_-thumbnailKinh Đại Điển Tôn, Trường Bộ Kinh 19a
Thiền và Đời Sống kỳ 343
phát hình ngày 12 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-6-2018_7-13_am_-thumbnailKinh Xa ni Sa, Trường Bộ Kinh 18
Thiền và Đời Sống kỳ 342
phát hình ngày 5 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnailKinh Đại Thiện Kiến Vương, Trường Bộ Kinh 17b
Thiền và Đời Sống kỳ 341
phát hình ngày 28 tháng 11 năm 2018

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnail


Kinh Đại Thiện Kiến Vương, Trường Bộ Kinh 17a
Thiền và Đời Sống kỳ 340
phát hình ngày 21 tháng 11 năm 2018

snapshot_1__11-15-2018_6-15_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16f

Thiền và Đời Sống kỳ 339
phát hình ngày 14 tháng 11 năm 2018snapshot_1__11-8-2018_6-24_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16e

Thiền và Đời Sống kỳ 338
phát hình ngày 7 tháng 11 năm 2018snapshot_1__11-1-2018_6-21_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16d

Thiền và Đời Sống kỳ 337
phát hình ngày 31 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-25-2018_6-33_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16c

Thiền và Đời Sống kỳ 336
phát hình ngày 24 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-18-2018_7-45_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16b

Thiền và Đời Sống kỳ 335
phát hình ngày 17 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-11-2018_12-10_am_-thumbnail


Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 16a

Thiền và Đời Sống kỳ 334
phát hình ngày 10 tháng 10 năm 2018snapshot_1__10-4-2018_6-05_am_-thumbnail


Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh 15b

Thiền và Đời Sống kỳ 333
phát hình ngày 3 tháng 10 năm 2018snapshot_2__9-27-2018_6-54_am_-thumbnail


Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh 15a

Thiền và Đời Sống kỳ 332
phát hình ngày 26 tháng 9 năm 2018snapshot_1__9-20-2018_6-23_am_-thumbnail


Kinh Đại Bổn, Trường Bộ Kinh 14b

Thiền và Đời Sống kỳ 331
phát hình ngày 19 tháng 9 năm 2018
snapshot_1__9-13-2018_7-39_am_-thumbnail


Kinh Đại Bổn, Trường Bộ Kinh 14a

Thiền và Đời Sống kỳ 330
phát hình ngày 12 tháng 9 năm 2018snapshot_1__9-6-2018_6-20_am_-thumbnail


Kinh Tam Minh, Trường Bộ Kinh 13

Thiền và Đời Sống kỳ 329
phát hình ngày 5 tháng 9 năm 2018snapshot_1__8-30-2018_6-40_am_-thumbnail
Kinh Lohicca, Trường Bộ Kinh 12

Thiền và Đời Sống kỳ 328
phát hình ngày 29 tháng 8 năm 2018


 
phát hình ngày 21 tháng 8 năm 2019
24 Duyên Hệ --Phần 1blank24 Duyên Hệ --Phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 389
phát hình ngày 30 tháng 10 năm 2019
Send comment
Your Name
Your email address