Na Tiên tỳ khưu kinh

Sunday, May 5, 201312:00 AM(View: 40786)

Na Tiên tỳ khưu kinh

Quý vị có thể nghe online, hoặc download về (click chuột phải vào biểu tượng hoặc dòng chữ) bỏ vào máy MP3 để nghe.
download_0301-Na Tiên Tỳ Khưu 01-06
download_0302-Na Tiên tỳ khuu 07-10
download_0303-Na Tiên tỳ khưu 11-16
download_0304-Na Tiên tỳ khưu 17-35
download_0305-Na Tiên tỳ khưu 36-62


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address