(View: 837461)
Chủ nhật đầu tháng 10, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 10 là NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 48642)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Đại tạng kinh-Pāli_Tăng chi bộ_Tập III

Friday, May 17, 201312:00 AM(View: 39139)

Tăng chi bộ
-hệ Pāli_Tập III
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05050-TCB3_C6P(1)Đáng được cung kính
download_05051-TCB3_c6P(2)Cần phải nhớ
download_05052-TCB3_C6P(3)Trên tất cả
download_05053-TCB3_C6P(4)Chư thiên
download_05054-TCB3_C6P(5)Dhammiko
download_05055a-TCB3_C6P(6)Đại phẩm 1
download_05055b-TCB3_C6P(6)Đại phẩm 2
download_05056-TCB3_C6P(7-12)Chư thiên...
download_05057-TCB3_C7P((1-2)Tài sản-Tùy miên
download_05058-TCB3_C7P(3-4)Vaji-Chư thiên
download_05059-TCB3_C7P(5)Đại tế đàn
download_05060a-TCB3_C7P(6)Không tuyên bố-1
download_05060b-TCB3_C7P(6)Không tuyên bố-2
download_05061a-TCB3_C7P(7)Đại phẩm-1
download_05061b-TCB3_C7P(7)Đại phẩm-2
download_05062-TCB3_C7P(8-9)Về luật-Các kinh không nhiếp


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address