Giải đáp thắc mắc người cư sĩ

Tuesday, May 21, 201312:00 AM(View: 38652)
Giải đáp thắc mắc người cư sĩ

Quý vị có thể nghe online, hoặc download về
(click chuột phải vào biểu tượng hoặc dòng chữ) bỏ vào máy MP3 để nghe.


download_0101_Giải đáp về Ngũ giới
download_0102-Giải đáp về Nghiệp báo
download_0103-Giải dáp về Tôi phước
download_0104-Giải đáp về sống chết
download_0105-Giải đáp về Tứ đế

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address