Tỳ kheo Viên Minh

Friday, November 22, 201312:00 AM(View: 27081)

Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3
. (click chuột phải vào biểu tượng, dòng chữ)

download_01 Minh và vô minh.
download_03Hạnh phúc.
download_04Chia sẻ thiền quán.
Send comment
Your Name
Your email address