Ty Kheo Khánh Hỷ

Friday, November 29, 201312:00 AM(View: 26570)

Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3
. (click chuột phải vào biểu tượng, dòng chữ)

 

download_04Từ bi hỷ xả.

download_01Phương pháp thực hành Tứ niệm xứ.

Send comment
Your Name
Your email address