VÔ MÔN THIỀN TỰ
Tác giả: Ngài Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayādaw U Āciṇṇa.