VÔ MÔN THIỀN TỰ
TS. Trần Tiễn Khanh dịch Việt - Tác giả: Bhikkhu Bodhi - Việt dịch: Trần Như Mai