Sơ LượcVô Môn Thiền Tự là ngôi chùa Nguyên Thủy hành trì phương pháp thiền quán thân, Tứ Niệm Xứ (Vipassana), theo truyền thống Miến Điện. Đạo tràng đón nhận mọi người không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, giới tính, và chủng tộc.
Liên LạcVÔ MÔN THIỀN TỰ
12832 Gilbert St.
Garden Grove, CA 92841
Phone(714) 206-1024sutinhcan@yahoo.com
Bản Đồ