(Xem: 835480)
Chủ nhật đầu tháng 4, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 4 là NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(Xem: 46550)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Các Chương trìnhThiền và Đời Sống gần đây nhất được thực hiện bởi VÔ MÔN THIỀN TỰ

29 Tháng Sáu 201712:00 SA(Xem: 44767)

new2-small_0


snapshot_1__3-7-2019_4-50_am_-thumbnail

snapshot_1__1-24-2019_6-30_am_-thumbnailKinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 22b
Thiền và Đời Sống kỳ 349
phát hình ngày 23 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-17-2019_5-59_am_-thumbnailKinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 22a
Thiền và Đời Sống kỳ 348
phát hình ngày 16 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-10-2019_5-12_am_-thumbnailKinh Đế Thích sở vấn, Trường Bộ Kinh 21b
Thiền và Đời Sống kỳ 347
phát hình ngày 9 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__1-3-2019_8-14_am_-thumbnailKinh Đế Thích sở vấn, Trường Bộ Kinh 21a
Thiền và Đời Sống kỳ 346
phát hình ngày 2 tháng 1 năm 2019

snapshot_1__12-27-2018_7-47_am_-thumbnailKinh Đại Hội, Trường Bộ Kinh 20
Thiền và Đời Sống kỳ 345
phát hình ngày 26 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-20-2018_12-17_am_-thumbnailKinh Đại Điển Tôn, Trường Bộ Kinh 19b
Thiền và Đời Sống kỳ 344
phát hình ngày 19 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-13-2018_5-40_am_-thumbnailKinh Đại Điển Tôn, Trường Bộ Kinh 19a
Thiền và Đời Sống kỳ 343
phát hình ngày 12 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__12-6-2018_7-13_am_-thumbnailKinh Xa ni Sa, Trường Bộ Kinh 18
Thiền và Đời Sống kỳ 342
phát hình ngày 5 tháng 12 năm 2018

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnailKinh Đại Thiện Kiến Vương, Trường Bộ Kinh 17b
Thiền và Đời Sống kỳ 341
phát hình ngày 28 tháng 11 năm 2018

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnail
snapshot_1__11-15-2018_6-15_am_-thumbnail
snapshot_1__11-8-2018_6-24_am_-thumbnail
snapshot_1__11-1-2018_6-21_am_-thumbnail
snapshot_1__10-25-2018_6-33_am_-thumbnail
snapshot_1__10-18-2018_7-45_am_-thumbnail
snapshot_1__10-11-2018_12-10_am_-thumbnail
snapshot_1__10-4-2018_6-05_am_-thumbnail
snapshot_2__9-27-2018_6-54_am_-thumbnail
snapshot_1__9-20-2018_6-23_am_-thumbnail
snapshot_1__9-13-2018_7-39_am_-thumbnail
snapshot_1__9-6-2018_6-20_am_-thumbnail
snapshot_1__8-30-2018_6-40_am_-thumbnail
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn