(View: 58624)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 74414)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Các Chương trìnhThiền và Đời Sống gần đây nhất được thực hiện bởi VÔ MÔN THIỀN TỰ

Thursday, June 29, 201712:00 AM(View: 52722)

new2-small_0
blank

blank
Tương Ưng Bộ Kinh - Uẩn #5.P4.C22
Thiền và Đời Sống kỳ 489
phát hình ngày 29 tháng 9 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đất rung động #70.P10.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 488
phát hình ngày 22 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bố Thí #39.P4.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 487
phát hình ngày 15 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bố Thí #31.P4.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 486
phát hình ngày 8 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Từ #9.P1.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 485
phát hình ngày 1 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tiếng Rống con Sư Tử #18.P2.C9
Thiền và Đời Sống kỳ 484
phát hình ngày 25 tháng 8 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tiếng Rống con Sư Tử #11.P2.C9
Thiền và Đời Sống kỳ 483
phát hình ngày 18 tháng 8 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm #62.P7.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 482
phát hình ngày 11 tháng 8 năm 2021