(Xem: 835480)
Chủ nhật đầu tháng 4, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 4 là NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(Xem: 46550)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Tất cả các Chương Trình Thiền và Đời Sống do VÔ MÔN THIỀN TỰ thực hiện từ ngày đầu tiên cho tới ngày hôm nay

29 Tháng Sáu 201712:00 SA(Xem: 95315)

 


Kinh Patika, Trường Bộ Kinh 24b
Thiền và Đời Sống kỳ 354
phát hình ngày 27 tháng 2 năm 2019

snapshot_1__2-21-2019_1-07_am_-thumbnail

snapshot_1__2-14-2019_8-47_am_-thumbnail

snapshot_1__2-7-2019_7-23_am_-thumbnail

snapshot_1__1-31-2019_1-17_am_-thumbnail

snapshot_1__1-24-2019_6-30_am_-thumbnail

snapshot_1__1-17-2019_5-59_am_-thumbnail

snapshot_1__1-10-2019_5-12_am_-thumbnail

snapshot_1__1-3-2019_8-14_am_-thumbnail

snapshot_1__12-27-2018_7-47_am_-thumbnail

snapshot_1__12-20-2018_12-17_am_-thumbnail

snapshot_1__12-13-2018_5-40_am_-thumbnail

snapshot_1__12-6-2018_7-13_am_-thumbnail

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnail

snapshot_1__11-22-2018_6-24_am_-thumbnail

snapshot_1__11-15-2018_6-15_am_-thumbnail

snapshot_1__11-8-2018_6-24_am_-thumbnail

snapshot_1__11-1-2018_6-21_am_-thumbnail

snapshot_1__10-25-2018_6-33_am_-thumbnail

snapshot_1__10-18-2018_7-45_am_-thumbnail

snapshot_1__10-11-2018_12-10_am_-thumbnail

snapshot_1__10-4-2018_6-05_am_-thumbnail

snapshot_2__9-27-2018_6-54_am_-thumbnail

snapshot_1__9-20-2018_6-23_am_-thumbnail

snapshot_1__9-13-2018_7-39_am_-thumbnail

snapshot_1__9-6-2018_6-20_am_-thumbnail

snapshot_1__8-30-2018_6-40_am_-thumbnail

snapshot_1__8-23-2018_5-31_am_-thumbnail

snapshot_1__8-16-2018_4-21_am_-thumbnail

snapshot_1__8-9-2018_5-20_am_-thumbnail

blank

blank

snapshot_1__7-18-2018_11-55_pm_-thumbnail

blank

blank

blank

blank

blank

snapshot_1__5-31-2018_12-32_am_-thumbnail

blank

blank

blank

blank

blank

snapshot_1__4-19-2018_6-05_am_-thumbnail

blank

snapshot_1__4-4-2018_11-41_pm_-thumbnail

blank

blank

blank

blank

blank

snapshot_1__2-22-2018_6-34_am_-thumbnail

blank

snapshot_1__2-8-2018_3-07_am_-thumbnail

blank

blank

blank

4-thumbnail

5-thumbnail

6-thumbnail

blank

blank

snapshot_1__12-7-2017_6-43_am_-thumbnail
blank

blank

hqdefault-thumbnail

snapshot_1__11-9-2017_7-33_am_-thumbnail

2-thumbnail

blank

blank


blank
blank

blank

blank
279-thumbnail
278-thumbnail 277-thumbnail

snapshot_2__8-30-2017_10-39_pm_-thumbnail

snapshot_1__8-30-2017_10-38_pm_-thumbnail
blank blank

blank

snapshot_1__7-19-2017_11-38_pm_-thumbnail

snapshot_1__7-27-2017_9-19_am_-thumbnail

snapshot_1__7-6-2017_12-14_am_-thumbnail
170629
blank

blank


170607

170531
170524
blank

blank

blank blank blank

blank

blank

blank

blank