(View: 58624)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 74414)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Tất cả các Chương Trình Thiền và Đời Sống do VÔ MÔN THIỀN TỰ thực hiện từ ngày đầu tiên cho tới ngày hôm nay

Thursday, June 29, 201712:00 AM(View: 123916)


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đất rung động #70.P10.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 488
phát hình ngày 22 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bố Thí #39.P4.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 487
phát hình ngày 15 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bố Thí #31.P4.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 486
phát hình ngày 8 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Từ #9.P1.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 485
phát hình ngày 1 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh
Phẩm Tiếng Rống con Sư Tử #18.P2.C9

Thiền và Đời Sống kỳ 484
phát hình ngày 25 tháng 8 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh
Phẩm Tiếng Rống con Sư Tử #11.P2.C9

Thiền và Đời Sống kỳ 483
phát hình ngày 18 tháng 8 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm #62.P7.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 482
phát hình ngày 11 tháng 8 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm #58.P6.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 481
phát hình ngày 4 tháng 8 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Niệm #81.P10.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 480
phát hình ngày 28 tháng 7 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Không Tuyên Bố #54.P6.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 479
phát hình ngày 21 tháng 7 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm #55.P4.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 478
phát hình ngày 14 tháng 7 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Trên Tất Cả #21.P3.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 477
phát hình ngày 7 tháng 7 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Vajji #20.P3.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 476
phát hình ngày 30 tháng 6 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tùy Miên #15.P15.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 475
phát hình ngày 23 tháng 6 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tài Sản #1.P1.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 474
phát hình ngày 16 tháng 6 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Chư Thiên #32.P4.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 473
phát hình ngày 9 tháng 6 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đáng được cung kính #10.P1.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 472
phát hình ngày 2 tháng 6 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Triền Cái #51.P6.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 471
phát hình ngày 26 tháng 5 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Kimbila #201.P21.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 470
phát hình ngày 19 tháng 5 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bà La Môn #196.P20.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 469
phát hình ngày 12 tháng 5 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Hội Chúng #1.P5.C2
Thiền và Đời Sống kỳ 468
phát hình ngày 5 tháng 5 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nam Cư Sĩ 171.P8.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 467
phát hình ngày 28 tháng 4 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - PhẩmTriền Cái 58.P6.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 466
phát hình ngày 21 tháng 4 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Người Ngu 1.P1.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 465
phát hình ngày 14 tháng 4 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bhandagana 1.P1.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 464
phát hình ngày 7 tháng 4 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Sức Mạnh 14.P2.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 463
phát hình ngày 31 tháng 3 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đọa Xứ 111.P12.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 462
phát hình ngày 24 tháng 3 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Không Hý Luận 71.P8.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 461
phát hình ngày 17 tháng 3 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bhandagana 10.P1.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 460
phát hình ngày 10 tháng 3 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nhỏ 56.P5.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 459
phát hình ngày 3 tháng 3 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nhỏ 55.P5.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 458
phát hình ngày 24 tháng 2 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Sứ Giả của Trời 31.P4.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 457
phát hình ngày 17 tháng 2 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm 198.P20.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 456
phát hình ngày 10 tháng 2 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh
Phẩm Người 24.P3.C3

Thiền và Đời Sống kỳ 455
phát hình ngày 3 tháng 2 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh
Phẩm Lớn 1.P7.C3

Thiền và Đời Sống kỳ 454
phát hình ngày 27 tháng 1 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh
Phẩm Tâm Thăng Bằng 1.P4.C2

Thiền và Đời Sống kỳ 453
phát hình ngày 20 tháng 1 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Hình Phạt 1.P1.C2
Thiền và Đời Sống kỳ 452
phát hình ngày 13 tháng 1 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Sắc 1.P1.C1
Thiền và Đời Sống kỳ 451
phát hình ngày 6 tháng 1 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Kinh Kalama 65.P7.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 450
phát hình ngày 30 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #385
Chuyện Lộc Vương Hoan Hỷ

Thiền và Đời Sống kỳ 449
phát hình ngày 23 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #337
Chuyện Cái Sàng Tọa

Thiền và Đời Sống kỳ 448
phát hình ngày 16 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #314
Chuyện Địa Ngục nồi sắt

Thiền và Đời Sống kỳ 447
phát hình ngày 9 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #235
Chuyện Ẩn Sỹ Vaccha_Nakha

Thiền và Đời Sống kỳ 446
phát hình ngày 2 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #259
Chuyện Ẩn Sỹ Tirita-vaccha

Thiền và Đời Sống kỳ 445
phát hình ngày 25 tháng 11 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #279
Chuyện con hạc

Thiền và Đời Sống kỳ 444
phát hình ngày 18 tháng 11 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #147
Chuyện áo vài màu đỏ

Thiền và Đời Sống kỳ 443
phát hình ngày 11 tháng 11 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #245
Chuyện Pháp Môn Căn Bản

Thiền và Đời Sống kỳ 442
phát hình ngày 4 tháng 11 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #284
Chuyện Vận May kỳ 2

Thiền và Đời Sống kỳ 441
phát hình ngày 28 tháng 10 năm 2020

Chuyện Vận MayTiền Thân Đức Phật #284 -Chuyện Vận May
Thiền và Đời Sống kỳ 440
phát hình ngày 21 tháng 10 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #87
Chuyện Điềm lành dữ

Thiền và Đời Sống kỳ 439
phát hình ngày 14 tháng 10 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #220
ChuyệnTế Sư Dhammadhaja

Thiền và Đời Sống kỳ 438
phát hình ngày 7 tháng 10 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #243
Chuyện Nhạc sĩ Guttila

Thiền và Đời Sống kỳ 437
phát hình ngày 30 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #252
Chuyện Một Nắm Mè

Thiền và Đời Sống kỳ 436
phát hình ngày 23 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #194
Chuyện kẻ trộm ngọc

Thiền và Đời Sống kỳ 435
phát hình ngày 16 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #157
Chuyện Công Đức

Thiền và Đời Sống kỳ 434
phát hình ngày 9 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #25
Chuyện Bến Tắm

Thiền và Đời Sống kỳ 433
phát hình ngày 2 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #181
Chuyện Hoàng Tử Vô Địch
 

Thiền và Đời Sống kỳ 432
phát hình ngày 26 tháng 8 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #151 
chuyện lời giáo giới cho vua
 
Thiền và Đời Sống kỳ 431
phát hình ngày 19 tháng 8 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #141
Chuyện con tắc kè
 

Thiền và Đời Sống kỳ 430
phát hình ngày 12 tháng 8 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #120
Chuyện Giải Thoát Sự Trói Buộc
 

Thiền và Đời Sống kỳ 429
phát hình ngày 5 tháng 8 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #150
Chuyện thanh niên Sanjiva
 

Thiền và Đời Sống kỳ 428
phát hình ngày 29 tháng 7 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật#18
Chuyện đồ ăn cúng người chết
 

Thiền và Đời Sống kỳ 427
phát hình ngày 22 tháng 7 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #109
Chuyện bánh bột trấu đỏ
 

Thiền và Đời Sống kỳ 426
phát hình ngày 15 tháng 7 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #131
Chuyện Kẻ vong ân
 

Thiền và Đời Sống kỳ 425
phát hình ngày 8 tháng 7 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #63
Chuyện Hiền Sĩ Chà-là
 

Thiền và Đời Sống kỳ 424
phát hình ngày 1 tháng 7 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #100
Chuyện Sắc Thân Bất Lạc
 

Thiền và Đời Sống kỳ 423
phát hình ngày 24 tháng 6 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #96
Chuyện Bát Dầu
 

Thiền và Đời Sống kỳ 422
phát hình ngày 17 tháng 6 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #92
Chuyện Đại Bảo Vật
 

Thiền và Đời Sống kỳ 421
phát hình ngày 10 tháng 6 năm 2020

blankChết và tái sinh 

blankTiền Thân Đức Phật #66
Chuyện  Hoàng Hậu Từ Tâm 

Thiền và Đời Sống kỳ 419
phát hình ngày 27 tháng 5 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #481
Chuyện Hiền Giả Takkàriya-phần 2 

Thiền và Đời Sống kỳ 418
phát hình ngày 20 tháng 5 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật  #55
Chuyện 5 Vũ Khí 

Thiền và Đời Sống kỳ 416
phát hình ngày 6 tháng 5 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #51
Chuyện Vua Đại Giới Đức 

Thiền và Đời Sống kỳ 415
phát hình ngày 29 tháng 4 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #276
Chuyện Chánh Pháp xứ KURU 

Thiền và Đời Sống kỳ 413
phát hình ngày 15 tháng 4 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #276
Chuyện Chánh Pháp xứ KURU 

Thiền và Đời Sống kỳ 412
phát hình ngày 8 tháng 4 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #77
Chuyện Giấc Mộng Lớn 

Thiền và Đời Sống kỳ 410
phát hình ngày 25 tháng 3 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #77
Chuyện Giấc Mộng Lớn 

Thiền và Đời Sống kỳ 409
phát hình ngày 18 tháng 3 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #78 
Chuyện Triệu Phú Illisa 

Thiền và Đời Sống kỳ 407
phát hình ngày 4 tháng 3 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #41
Chuyện Trưởng Lão Losaka 

Thiền và Đời Sống kỳ 406
phát hình ngày 26 tháng 2 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #31
Chuyện tổ chim con
 

Thiền và Đời Sống kỳ 404
phát hình ngày 12 tháng 2 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #12
Chuyện con nai cây đa 

Thiền và Đời Sống kỳ 403
phát hình ngày 5 tháng 2 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #6
chuyện THIÊN PHÁP 

Thiền và Đời Sống kỳ 401
phát hình ngày 22 tháng 1 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #4 
chuyện TIỂU TRIỆU PHÚ 

Thiền và Đời Sống kỳ 400
phát hình ngày 15 tháng 1 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #1
chuyện Pháp Tối Thượng

Thiền và Đời Sống kỳ 398
phát hình ngày 1 tháng 1 năm 2020

blankTứ Thánh quả: A-na-hàm, A-la-hán.
Thiền và Đời Sống kỳ 397
phát hình ngày 25 tháng 12 năm 2019

blankKinh Kinh Vô Ngã Tướng - phần 2
Thiền và Đời Sống kỳ 395
phát hình ngày 11 tháng 12 năm 2019

blankKinh Kinh Vô Ngã Tướng - phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 394
phát hình ngày 4 tháng 12 năm 2019

blankKinh Chuyển Pháp Luân - phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 392
phát hình ngày 20 tháng 11 năm 2019

blank24 Duyên Hệ --Phần 3
Thiền và Đời Sống kỳ 391
phát hình ngày 13 tháng 11 năm 2019

blank24 Duyên Hệ --Phần 1
Thiền và Đời Sống kỳ 389
phát hình ngày 30 tháng 10 năm 2019

blankQuả của việc làm thiện
Thiền và Đời Sống kỳ 388
phát hình ngày 23 tháng 10 năm 2019

blankTâm Tịnh Hảo
Thiền và Đời Sống kỳ 386
phát hình ngày 9 tháng 10 năm 2019

blankTâm Bất Thiện
Thiền và Đời Sống kỳ 385
phát hình ngày 2 tháng 10 năm 2019
blankTứ Diệu Đế
Thiền và Đời Sống kỳ 382
phát hình ngày 11 tháng 9 năm 2019
blank37 Phẩm Trợ Đạo, Thất Giác Chi
Thiền và Đời Sống kỳ 379
phát hình ngày 21 tháng 8 năm 2019
blank37 Phẩm Trợ Đạo, Tứ Niệm Xứ
Thiền và Đời Sống kỳ 376
phát hình ngày 31 tháng 7 năm 2019
 Kinh Thập thượng-Thiền và Đời Sống kỳ 373Kinh Thập thượng, Trường Bộ Kinh 34b
Thiền và Đời Sống kỳ 373
phát hình ngày 10 tháng 7 năm 2019
phát hình ngày 19-6-2019. Kinh Phúng tụng-Thiền và Đời Sống kỳ 370-Trường Bộ Kinh 33b. Loại ba pháp: có tất cả 60 loại, như sau: - ba Bất-thiện-căn: tham, sân, si; - ba Thiện-căn: vô-tham, vô-sân, vô-si; - ba Ác-hạnh: thân, khẩu, ý ác-hạnh; - ba Thiện-hạnh: thân, khẩu, ý thiện-hạnh; - ba Bất-thiện tầm: dục-tầm, sân-tầm, hại-tầm; - ba Thiện-tầm: ly-dục-tầm, vô-sân-tầm, vô-hại-tầm; - ba Bất-thiện tư-duy: dục tư-duy, sân tư-duy, hại tư-duy; - ba Thiện tư-duy: ly-dục tư-duy, vô-sân tư-duy, vô-hại tư-duy; - ba Bất-thiện tưởng: dục-tưởng, sân-tưởng, hại-tưởng; - ba Thiện-tưởng: ly-dục tưởng, vô-sân tưởng, vô-hại tưởng; - ba Bất-thiện giới: dục-giới, sân-giới, hại-giới; - ba Thiện-giới: ly-dục giới, vô-sân giới, vô-hại giới; - ba Giới khác: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc giới; - ba Giới khác: sắc-giới, vô-sắc-giới, diệt-giới; - ba Giới khác: liệt-giới, trung-giới, thắng-giới; - ba ái: dục-ái, hữu-ái, vô-hữu-ái; - ba ái khác: dục-ái, sắc-ái, vô-sắc-ái; - ba ái khác: sắc-ái, vô-sắc-ái, diệt-ái; - ba kết-sử: thân-kiến, nghi, giới-cấm-thủ; - ba lậu: dục-lậu, hữu-lậu, vô-minh-lậu; - ba hữu: dục-hữu, sắc-hữu, vô-sắc-hữu; - ba cầu: dục-cầu, hữu-cầu, phạm-hạnh-cầu; - ba mạn: thắng-mạn. đẳng-mạn, ti-liệt-mạn; - ba thời: quá-khứ, vị-lai, hiện-tại; - ba biên: hữu thân biên, hữu thân tập-biên, hữu thân diệt-biên; - ba thọ: lạc-thọ, khổ-thọ, phi khổ phi lạc thọ; - ba khổ-tánh: khổ-khổ, hành-khổ, hoại-khổ; - ba tụ: tà-định tụ, chánh-định tụ, bất-định tụ; - ba nghi: nghi về tương-lai, quá-khứ, hiện-tại; - ba điều toàn-thiện của Như-Lai không cần ngại kẻ khác chỉ-trích mình: về thân, về miệng, về ý; - ba chướng: tham, sân, si; - ba loại lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si; - ba loại lửa khác: lửa hiếu-kính, lửa cúng-dường, lửa người gia-chủ; - ba loại sắc-tụ: hữu-kiến hữu đối sắc, vô-kiến hữu đối sắc, vô kiến vô đối sắc; - ba hành: phước-hành, phi phước-hành, bất-động hành; - ba loại người: hữu-học, vô-học, phi-hữu phi-vô học; - ba trưởng-lão: sanh trưởng-lão, pháp trưởng-lạo, nhập-định trưởng-lão; - ba phước-nghiệp-sự: thi-hành phước-nghiệp-sự, giới-hành phước-nghiệp-sự, tu-hành phước-nghiệp-sự; - ba cử-tội-sự: thấy, nghe, nghi; - ba dục-sanh: loài Người với lòng dục, bực Trời ở Hoá-lạc-Thiên, bực Trời ở Tha-há Tự-tại Thiên; - ba loại lạc-sanh: Phạm-Chúng Thiên, Quang-Âm-thiên, Biến-Tịnh-thiên đều sanh và sống trong sự an-lạc; - ba tuệ: hữu-học-tuệ, vô-học-tuệ, phi hữu phi vô học tuệ; - ba loại tuệ khác: tư sanh tuệ, văn sanh tuệ, tu sanh tuệ; - ba loại binh-khí: nghe, xả-ky, tuệ; - ba căn: vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cũ tri căn; - ba nhãn: nhục-nhãn, thiên-nhãn, tuệ-nhãn; - ba học: Tăng-thượng giới-học, tăng-thượng tâm-học, tăng-thượng tuệ-học; - ba sự tu-tập: thân-tu, tâm-tu, tuệ-tu; - ba vô-thượng: kiến vô-thượng, hành vô-thượng, giải-thoát vô-thượng; - ba định: định có tầm có tứ, định chẳng tầm có tứ, định chẳng tầm chẳng tứ; - ba định khác: không-định, vô-tướng-định, vô-nguyện-định; - ba thanh-tịnh: thân, ngữ, ý; - ba tịch-mặc: thân, ngữ, ý; - ba thiện-xảo: tăng-ích thiện-xảo, tổn-ích thiện-xảo, phương-tiện thiện-xảo; - ba kiêu: vô-bịnh kiêu, niên-tráng kiêu, hoạt-mạng kiêu; - ba tăng-thượng: ngã tăng-thượng, thế tăng-thượng, pháp tăng-thượng; - ba luận-sự: về quá-khứ, về vị-lai, về hiện-tại; - ba minh: túc-mạng minh, sanh-tử minh, lậu-tận minh; - ba trú: Thiên-trú, Phạm-trú, Thánh-trú; - ba thần-thông: thần-túc thông, tha-tâm-thông, giáo-giới-thông.Kinh Phúng Tụng, Trường Bộ Kinh 33b
Thiền và Đời Sống kỳ 370
phát hình ngày 19 tháng 6 năm 2019
snapshot_1__3-14-2019_6-44_am_-thumbnailKinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt,
Trường Bộ Kinh 31b

Thiền và Đời Sống kỳ 367
phát hình ngày 29 tháng 5 năm 2019