(View: 1788)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2259)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Tất cả các Chương Trình Thiền và Đời Sống do VÔ MÔN THIỀN TỰ thực hiện từ ngày đầu tiên cho tới ngày hôm nay

Thursday, June 29, 201712:00 AM(View: 126224)


 
 

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đất rung động #70.P10.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 488
phát hình ngày 22 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bố Thí #39.P4.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 487
phát hình ngày 15 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bố Thí #31.P4.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 486
phát hình ngày 8 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Từ #9.P1.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 485
phát hình ngày 1 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh
Phẩm Tiếng Rống con Sư Tử #18.P2.C9

Thiền và Đời Sống kỳ 484
phát hình ngày 25 tháng 8 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh
Phẩm Tiếng Rống con Sư Tử #11.P2.C9

Thiền và Đời Sống kỳ 483
phát hình ngày 18 tháng 8 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm #62.P7.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 482
phát hình ngày 11 tháng 8 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm #58.P6.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 481
phát hình ngày 4 tháng 8 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Niệm #81.P10.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 480
phát hình ngày 28 tháng 7 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Không Tuyên Bố #54.P6.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 479
phát hình ngày 21 tháng 7 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm #55.P4.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 478
phát hình ngày 14 tháng 7 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Trên Tất Cả #21.P3.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 477
phát hình ngày 7 tháng 7 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Vajji #20.P3.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 476
phát hình ngày 30 tháng 6 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tùy Miên #15.P15.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 475
phát hình ngày 23 tháng 6 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tài Sản #1.P1.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 474
phát hình ngày 16 tháng 6 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Chư Thiên #32.P4.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 473
phát hình ngày 9 tháng 6 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đáng được cung kính #10.P1.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 472
phát hình ngày 2 tháng 6 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Triền Cái #51.P6.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 471
phát hình ngày 26 tháng 5 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Kimbila #201.P21.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 470
phát hình ngày 19 tháng 5 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bà La Môn #196.P20.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 469
phát hình ngày 12 tháng 5 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Hội Chúng #1.P5.C2
Thiền và Đời Sống kỳ 468
phát hình ngày 5 tháng 5 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nam Cư Sĩ 171.P8.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 467
phát hình ngày 28 tháng 4 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - PhẩmTriền Cái 58.P6.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 466
phát hình ngày 21 tháng 4 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Người Ngu 1.P1.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 465
phát hình ngày 14 tháng 4 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bhandagana 1.P1.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 464
phát hình ngày 7 tháng 4 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Sức Mạnh 14.P2.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 463
phát hình ngày 31 tháng 3 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đọa Xứ 111.P12.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 462
phát hình ngày 24 tháng 3 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Không Hý Luận 71.P8.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 461
phát hình ngày 17 tháng 3 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bhandagana 10.P1.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 460
phát hình ngày 10 tháng 3 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nhỏ 56.P5.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 459
phát hình ngày 3 tháng 3 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nhỏ 55.P5.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 458
phát hình ngày 24 tháng 2 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Sứ Giả của Trời 31.P4.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 457
phát hình ngày 17 tháng 2 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm 198.P20.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 456
phát hình ngày 10 tháng 2 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh
Phẩm Người 24.P3.C3

Thiền và Đời Sống kỳ 455
phát hình ngày 3 tháng 2 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh
Phẩm Lớn 1.P7.C3

Thiền và Đời Sống kỳ 454
phát hình ngày 27 tháng 1 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh
Phẩm Tâm Thăng Bằng 1.P4.C2