(View: 1749)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2190)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Lễ An Vị Tôn Tượng Phật Thái tại Vô Môn Thiền Tự, ngày 17-5-2105.

Tuesday, May 19, 201512:00 AM(View: 8192)
blankLễ An Vị Tôn Tượng Phật Thái tại Vô Môn Thiền Tự, ngày 17-5-2105.
thời gian: 9:00am-11:00am 
Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2015
Vô Môn Thiền Tự đã an vị
tôn tượng Đức Bổn Sư thỉnh từ Thái Lan
Send comment
Your Name
Your email address