Đại Lễ Dâng Y Kathina năm 2014 tại Vô Môn Thiền Tự (19 tháng 10 năm 2014)

Saturday, October 25, 201412:00 AM(View: 28454)
Send comment
Your Name
Your email address