Lễ Xuất gia Tu Nữ Diệu Đức (Thủy Nguyễn-Canada)Ngày 29 tháng 9 năm 2016 tại Vô Môn Thiền Tự

Thursday, September 29, 201612:00 AM(View: 11259)
Send comment
Your Name
Your email address