Lễ dâng Y Kathina tại Vô Môn Thiền Tự ngày 28 tháng 10 năm 2018

Monday, October 29, 201812:00 AM(View: 6355)
Send comment
Your Name
Your email address