Kinh Pháp Cú_423 bài kệ dạng diễn ngâm.

Sunday, March 3, 201312:00 AM(View: 58291)

Kinh Pháp Cú (dạng diễn ngâm)

Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3.

download_0401-Phẩm Song yếu.
download_0402-Phẩm Không phóng giật.
download_0403-Phẩm Tâm.
download_0404-Phẩm Bông hoa.
download_0405-Phẩm Người ngu.
download_0406-Phẩm Hiên trí.
download_0407-Phẩm A La Hán.
download_0408.PhẩmNgàn
download_0409.Phẩm Ác.
download_0410.Phẩm Hình đao, trượng
download_0411.Phẩm Tuổi già.
download_0412.Phẩm Tự ngã
download_0413.Phẩm Thế gian.
download_0414.Phẩm Phật đà.
download_0415.Phẩm An lạc.
download_0416.Phẩm Hỷ ái.
download_0417.Phẩm Phẫn nộ
download_0418.Phẩm Cấu uế.
download_0419.Phẩm Pháp trụ
download_0420.Phẩm Đạo.
download_0421.Phẩm Tạp lục.
download_0422.Phẩm Địa ngục.
download_0423.Phẩm Voi
download_0424.Phẩm Tham Ái.
download_0425.Phẩm Tỳ Kheo.
download_04 26.Phẩm Bà La Môn


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address