(View: 835831)
Chủ nhật đầu tháng 5, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 5 là NGÀY5 THÁNG 5 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 46830)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Tuyết giữa mùa hè

Saturday, February 23, 201312:00 AM(View: 53285)
download_0301-Lời giới thiệu.
download_0302-Tâm, Chánh niệm và Thiền #1
download_0303-Tâm, Chánh niệm và Thiền #2
download_0304-Độc cư.
download_0305-Tình cha con và sự dạy dỗ.
download_0306-Cuộc đời, Sự sống và cái chết.
download_0307-Học hỏi và dạy dỗ.
download_0308-Giá trị và triết lý.
download_0309-Tình bạn, mối quan hệ và lòng từ bi.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến Phật Pháp đến với mọi người. Vô Môn Thiền Tự xin được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của quý Chư Tăng, Phật tử, và thân hữu. TRÂN TRỌNG
Send comment
Your Name
Your email address