Vô Ngã

Monday, March 11, 201312:00 AM(View: 59983)

Vô Ngã


Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3.

download_0400-Giới thiệu tác giả.
download_0401-Lời giới thiệu.
download_0402-Vô ngã.
download_0403-Hiểu biết về Vô ngã.
download_0404-Vô thường, khổ và Vô ngã.
download_0405-Kinh nghiệm trực tiếp.
download_0406-Thức, trong Vô ngã.
download_0407-Hỏi_đáp về Vô ngã.
download_0408-Kinh Vô ngã, Vô tướng.
download_0409-Luận giải kinh trì giới.
download_0410-Vô thường.
download_0411-Khổ.
download_0412-Khổ Atta.
download_0413-Tam tướng (3 đặc tính)
download_0414-Không có cố lõi.
download_0415-Nhập lưu.
download_0416-Vô thường, khổ, vô ngã.
download_0417-Phước báu, khánh sản.
download_0418-Đạo lộ đến niết bàn.
download_0419-Đạo quả cao hơn.
download_0420-Tầm quan trọng của chánh niệm.
download_0421-Hướng dẫn hành thiền Vipassana.
download_0422-Pháp thí thắng mọi thí.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address