(Xem: 835480)
Chủ nhật đầu tháng 4, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 4 là NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(Xem: 46550)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Con đường Thiền chỉ Thiền Quán _ "Chỉ Quán đạo"

13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 55154)

Chỉ Quán đạo

Con đường Thiền Chỉ Thiền Quán.

"Chỉ Quán đạo" Hay “Con đường Thiền Chỉ Thiền Quán” đã được Ngài Gunaratana trình bày một cách khúc chiết, rõ ràng có thể giúp cho những ai muốn nghiên cứu tường tận chỗ đồng dị, cộng biệt, sinh khắc của hai pháp môn này hầu tránh tình trạng nhầm lẫn, võ đoán và phiến diện trong lý thuyết cũng như trong thể nghiệm con đường giác ngộ giải thoát.

Quý vị có thể nghe online, hoặc download về
(click chuột phải vào biểu tượng hoặc dòng chừ) bỏ vào máy MP3 để nghe.


download_0100_Lời giới thiệu-Lời người dịch.
download_0101-Thiền trong nội dung kinh điển.
download_0102-Các thành phần củ sự giác ngộ.
download_0103-Những chuẩn bị trước khi hành Thiền
download_0104-Vượt qua các Triền cái.
download_0105-Con đường tu tập theo tuần tự.
download_0106-Sơ Thiền và các Thiền chi.
download_0107-Hỷ, Lạc, Nhất tâm.
download_0108-Mô tả tổng quát sơ Thiền.
download_0109-Nhị Thiền_sự chứng đắc
download_0110-Tam Thiền_sự chứng đắc
download_0111-Chánh niệm và Tỉnh giác.
download_0112-Tứ Thiền_sự chứng đắc.
download_0113-Hệ thống Thiền 5 bậc.
download_0114-Vượt qua tứ Thiền.
download_0115-Lục thông.
download_0116-Con đường tu tập tuệ quán.
download_0117-Các nhiệm vụ của Thiền.
download_0118-Thất Thanh tịnh.
download_0119-Sơ đạo sơ quả_Nhị đạo nhị quả.
download_0120-Thiền và các Thánh chứng.
download_0121-Các thánh chứng_Thiền siêu thế.
download_0122-Thánh quả định và Diệt tận định.
download_0123-Bảy loại Thánh nhân_Sáu hạng người kín đáo.
download_0124-Jhana và bậc A-La-Hán.
download_0125-Kết luận.
download_0126-Phụ lục.
download_0127-Lược đồ.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn