Thắp lửa Tâm Linh_Cuộc đời-hành trạng ngài HỘ TÔNG

Thursday, March 21, 201312:00 AM(View: 62282)

Thắp lửa Tâm linh

Cuộc đời và hành trạng của Ngài HỘ TÔNG


Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3.

download_0401-Cuộc đời và hành trạng của ngài Hộ Tông
download_0402-Thời tại gia-01
download_0403-Thời tại gia-02
download_0404-Tiếp tục trau giồi công hạnh
download_0405-Trường Pali, nào khac2 vườn đào
download_0406-Thử mang đạo tràng vào nhà.
download_0407-Ngôi chùa Theravada Việt đầu tiên
download_0408-Phat2 nguyện chánh đẳng giác.
download_0409-Duyên cớ xuất gia.
download_0410-Những cư sĩ tuyệt vời.
download_0411-Thời xuất gia-01
download_0412-Thời xuất gia-02
download_0413-Việt dịch kinh sách.
download_0414-Dấu hiệu bất ổn.
download_0415-Cuộc hội kiến đức vua sãi lần hai.
download_0416-Thảm họa đất Phật.
download_0417-Bối cảnh chiến tranh thế giới.
download_0418-Tiếp kiến đức phó vương Sãi.
download_0419-Chùa Kỳ viên.
download_0420-Tình hình Phật giáo khu vực.
download_0421-Tình hình Phật tử Huế-Đà nẵng.
download_0422-Dư hội nghị hành hương đất Phật.
download_0423-Nhận đất lập chùa.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address