Đức Phật ở đâu.

Sunday, March 24, 201312:00 AM(View: 47281)

Đức Phật ở đâu?

Quý vị có thể nghe online, hoặc download về (click chuột phải vào biểu tượng hoặc dòng chừ) bỏ vào máy MP3.

download_0301-Lời người dịch & Tiểu sử tác giả
download_0302-Lời dẫn_Đức Phật ở đâu?
download_0303-Tôn giáo trong thời đại khoa hoc.
download_0304-Bạn phải có tinh thần trach nhiệm.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọngSend comment
Your Name
Your email address