Sự Tỉnh Giác_Niệm xứ

Wednesday, April 3, 201312:00 AM(View: 46083)

Sự tỉnh giác_Niệm xứ

Quý vị có thể nghe online, hoặc download về (click chuột phải vào biểu tượng hoặc dòng chữ) bỏ vào máy MP3 để nghe.
download_0301-Sự tỉnh giác.
download_0302-Tâm quán niệm xứ.
download_0303-Thọ quán niệm xứ.
download_0304-Thân quán niệm xứ.
download_0305-Pháp Quán niệm xứ.
download_0306-Niệm xứ_Trả lới câu hỏi.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address