Đại niệm xứ

Monday, April 8, 201312:00 AM(View: 62110)

Đại niệm xứ

Thiền sư U SilaNanda_Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch.


Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3.

download_0401-Giới thiệu của Như Lai Thiền viện, tác giả.
download_0402-Quán niệm xứ, con đường duy nhất.
download_0403-Loại bỏ tham ái ưu phiền.
download_0404-Tâm định và trí tuệ.
download_0405-Quán hơi thở.
download_0406-Quán thân trong nội thân.
download_0407-Nỗ lục hành thiền.
download_0408-Bảy thiền xảo trong học tập.
download_0409-Quán sát tứ đại.
download_0410-Ô Trược.
download_0411-Thất vọng buồn phiền.
download_0412-Sân, hận.
download_0413-Hoài nghi.
download_0414-Hành uẩn.
download_0415-Chánh niệm khởi sinh va phát triển.
download_0416-An lạc, tĩnh lặng.
download_0417-Chân lý cao thượng của sự khổ.
download_0418-Tham ái.
download_0419-Niết bàn.
download_0420-Bảo đảm thành Đạo.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address