Chánh niệm-Ngôi nhà của bạn.

Sunday, May 5, 201312:00 AM(View: 50302)


Quý vị có thể nghe online, hoặc download về
(click chuột phải vào biểu tượng hoặc dòng chữ) bỏ vào máy MP3 để nghe.


download_0101_Lời nói đầu
download_0102-Lới nói không thể đo lường
download_0103-Lấy đất trời làm mẹ cha
download_0104-Lấy chánh niệm làm ngôi nhà của tôi.
download_0105-Với tôi không có sống hay chết
download_0106-Lấy sự trung thực làm năng lực siêu nhân
download_0107-Không có bạn bè lấy chánh tâm làm bạn.
download_0108-Lấy bất cẩn, phóng dật làm kẻ thù.
download_0109-Tôi không có thành lũy, không có gươm đao.
download_0110-Những điểm chính và kinh nghiệm.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address