(View: 57896)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 73447)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Na Tiên tỳ khưu kinh

Sunday, May 5, 201312:00 AM(View: 39496)

Na Tiên tỳ khưu kinh

Quý vị có thể nghe online, hoặc download về (click chuột phải vào biểu tượng hoặc dòng chữ) bỏ vào máy MP3 để nghe.
download_0301-Na Tiên Tỳ Khưu 01-06
download_0302-Na Tiên tỳ khuu 07-10
download_0303-Na Tiên tỳ khưu 11-16
download_0304-Na Tiên tỳ khưu 17-35
download_0305-Na Tiên tỳ khưu 36-62


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address