(View: 837461)
Chủ nhật đầu tháng 10, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 10 là NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 48644)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Đại tạng kinh-Pāli_Trường Bộ_Phẩm 17-phẩm 34.

Monday, May 6, 201312:00 AM(View: 35670)

Trường Bộ Kinh(Digha Nikāya)
Hệ Pāli (Phẩm 17-phẩm 34)
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt

quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05027-Trường bộ_Kinh Đại Thiện kiến vương.
download_05028-Trường bộ_Kinh Xa ni Sa.
download_05029-Trường bộ_Kinh Đại Diễn Tôn.
download_05030-Truong bộ_kinh Đại hội.
download_05031-Trường bộ_Kinh Đế Thích Sở vấn.
download_05032-Trường bộ-Kinh Đại niệm xứ.
download_05033-Trường bộ-Kinh Tề túc.
download_05034-Trường bộ-Kinh Ba Lê.
download_05035-Trường bộ-Kinh Ưu Đàm Bà la sư tử hống.
download_05036-Truong bộ_Kinh Chuyển luân Thánh vương sư tử hống.
download_05037-Trường bộ_Kinh Khởi thế nhân bổn.
download_05038-Trường bộ_Kinh Tự hoan hỷ.
download_05039-Trường bộ_Kinh Thanh tịnh.
download_05040-Trường bộ_Kinh Tướng.
download_05041-Trường bộ_Kinh Giáo thọ thi ca La Việt.
download_05042Trường bộ_Kinh A Sa Nang Chi.
download_05043-Trường bộ_Kinh Phúng tụng.
download_05044-Trường bộ_Kinh Thập thượng.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address