(View: 2462)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2734)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Đại tạng kinh-Pāli_Tương Ưng bộ-III_Thiên Uẩn

Friday, May 10, 201312:00 AM(View: 43229)

Tương Ưng bộ
(Saṃyuttanikāya)-hệ Pāli_Thiên Uẩn-(Chương 58-70)
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch
 

Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3

download_05058-Tương ungu Uẩn_P-Nakulapita
download_05059-Tương ưng Uẩn_P-Vô thường
download_05060-Tương ưng Uẩn_P-Gánh nặng...
download_05061-Tương ưng Uẩn_P-Tham luyến
download_05062-Tương ưng Uẩn_P-A la hán
download_05063-Tương ưng Uẩn_P-Những gì được ăn
download_05064-Tương ưng Uẩn-P-Trưởng lão
download_05065-Tương ưng Uẩn_P-Hoa
download_05066-Tương Ưng Uẩn_P-Biển-Thuyết pháp
download_05067-Tương ưng Uẩn_P-Vô minh-Than đỏ-Kiến
download_05068-Tương ưng Radha_P-Mara-Sơ vấn-Thân cận
download_05069-Tương ưng Kiến_P-Dự lưu-Trùng thuyết...
download_05070-Tương ưng Nhập_P-Nhập-Sanh-Phiền não


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address