(View: 57896)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 73447)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Đại tạng kinh-Pāli_Tương Ưng bộ-III_Thiên Uẩn

Friday, May 10, 201312:00 AM(View: 41995)

Tương Ưng bộ
(Saṃyuttanikāya)-hệ Pāli_Thiên Uẩn-(Chương 58-70)
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch
 

Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3

download_05058-Tương ungu Uẩn_P-Nakulapita
download_05059-Tương ưng Uẩn_P-Vô thường
download_05060-Tương ưng Uẩn_P-Gánh nặng...
download_05061-Tương ưng Uẩn_P-Tham luyến
download_05062-Tương ưng Uẩn_P-A la hán
download_05063-Tương ưng Uẩn_P-Những gì được ăn
download_05064-Tương ưng Uẩn-P-Trưởng lão
download_05065-Tương ưng Uẩn_P-Hoa
download_05066-Tương Ưng Uẩn_P-Biển-Thuyết pháp
download_05067-Tương ưng Uẩn_P-Vô minh-Than đỏ-Kiến
download_05068-Tương ưng Radha_P-Mara-Sơ vấn-Thân cận
download_05069-Tương ưng Kiến_P-Dự lưu-Trùng thuyết...
download_05070-Tương ưng Nhập_P-Nhập-Sanh-Phiền não


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address