(View: 1750)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2192)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Đại tạng kinh-Pāli_Tương Ưng bộ-IV_Thiên Sáu Xứ

Sunday, May 12, 201312:00 AM(View: 42046)

Tương Ưng bộ
-hệ Pāli_Thiên Sáu Xứ-(Chương 71-93)
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05071-Tương ưng sáu xứ_P-Vô thường-Song đôi
download_05072-Tương ưng sáu xứ_P-Tất cả-Sanh Pháp-Vô thường
download_05073-Tương ưng sáu xứ_P-Vô minh-Migajala-Bệnh
download_05074-Tương ưng sáu xứ_P-Channa
download_05075-Tương ưng sáu xứ_P-Tù bỏ
download_05076-Tương ưng sáu xứ_P-An ổn-Thế giới dục công đức
download_05077-Tương ưng sáu xứ_P-Gia chủ
download_05078-Tương ưng sáu xứ_P-Devadaha-mới và cũ
download_05079-Tương ưng sáu xu71P-Hủy diệt-Lược thuyết-biển
download_05080-Tương ưng sáu xứ_P-Rắn độc
download_05081-Tương ưng Thọ_P-Có kệ
download_05082-Tương ưng Thọ_P-Sống một mình
download_05083-Tương ưng Thọ_P-Pháp môn
download_05084-Tương ưng Nữ nhân_P-Trung lược-Sức mạnh
download_05085-Tương ung Jambukhadaka_P-Nibbana...Khó làm
download_05086-Tương ưng Samandaka_P-Niết bàn
download_05087-Tuong ung Moggalana_P-Với tầm...Candana
download_05088-Tương ưng Tâm_P-Kiết sử...Thăm người bệnh
download_05089-Tương ưng thôn trưởng_P-Canda...Maniculam
download_05090-Tương ưng thôn trưởng_P-Bhadra...Patali
download_05091-Tương ưng vô vi_P-Một...Đến bờ bên kia
download_05092-Tương ưng khộng thuyết_P-Trưởng lão ni...Sariputta
download_05093-Tương ưng không thuyết_P-Moggalana...Sabhiya


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address