(View: 57399)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 72720)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Đại tạng kinh-Pāli_Tương Ưng bộ-IV_Thiên Sáu Xứ

Sunday, May 12, 201312:00 AM(View: 40709)

Tương Ưng bộ
-hệ Pāli_Thiên Sáu Xứ-(Chương 71-93)
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05071-Tương ưng sáu xứ_P-Vô thường-Song đôi
download_05072-Tương ưng sáu xứ_P-Tất cả-Sanh Pháp-Vô thường
download_05073-Tương ưng sáu xứ_P-Vô minh-Migajala-Bệnh
download_05074-Tương ưng sáu xứ_P-Channa
download_05075-Tương ưng sáu xứ_P-Tù bỏ
download_05076-Tương ưng sáu xứ_P-An ổn-Thế giới dục công đức
download_05077-Tương ưng sáu xứ_P-Gia chủ
download_05078-Tương ưng sáu xứ_P-Devadaha-mới và cũ
download_05079-Tương ưng sáu xu71P-Hủy diệt-Lược thuyết-biển
download_05080-Tương ưng sáu xứ_P-Rắn độc
download_05081-Tương ưng Thọ_P-Có kệ
download_05082-Tương ưng Thọ_P-Sống một mình
download_05083-Tương ưng Thọ_P-Pháp môn
download_05084-Tương ưng Nữ nhân_P-Trung lược-Sức mạnh
download_05085-Tương ung Jambukhadaka_P-Nibbana...Khó làm
download_05086-Tương ưng Samandaka_P-Niết bàn
download_05087-Tuong ung Moggalana_P-Với tầm...Candana
download_05088-Tương ưng Tâm_P-Kiết sử...Thăm người bệnh
download_05089-Tương ưng thôn trưởng_P-Canda...Maniculam
download_05090-Tương ưng thôn trưởng_P-Bhadra...Patali
download_05091-Tương ưng vô vi_P-Một...Đến bờ bên kia
download_05092-Tương ưng khộng thuyết_P-Trưởng lão ni...Sariputta
download_05093-Tương ưng không thuyết_P-Moggalana...Sabhiya


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address