(View: 1749)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2189)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Đại tạng kinh-Pāli_Tương Ưng bộ-V_Thiên Đại Phẩm

Tuesday, May 14, 201312:00 AM(View: 40941)

Tương Ưng bộ
(Saṃyuttanikāya)-hệ Pāli_Thiên Đại phẩm-(Chương 94-116)
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05094-Tương ưng Đạo_P-Tà hạnh
download_05095-Tương ưng Đạo_P-Thiên về niết bàn
download_05096-Tương ưng Đạo_P-Tầm cầu-Bộc lưu
download_05097-Tương ưng Giác chi_P-Núi bệnh-Udayi
download_05098-Tương ưng Giác chi-Triền cái-Chuyển luân
download_05099-Tương ưng Giác chi_P-Tổng nhiếp giác chi
download_05100-Tương ưng Giác chi_P-Hơi thở vô ra...Bộc lưu
download_05101-Tương ưng Niệm xứ_P-Ambapali-Nalanda
download_05102-Tương ưng Niệm xứ_P-Giới trú-Bộc lưu
download_05103-Tương ưng căn_P-Thanh tịnh-Lạc căn
download_05104-Tương ưng căn_P-Về già...Bộc lưu
download_05105-Tương ưng Chánh cần_P-Sông hằng
download_05106-Tương ưng Lực_P-Sông hằng-Bộc lưu
download_05107-Tương ưng Như ý túc_P-Capala...
download_05108-Tương ưng Anuruddha_P-Độc cư-Thứ hai
download_05109-Tương ưng Thiền_P-Song Hằng-Bộc luu
download_05110-Tương ưng hơi thở ra vô_P-Một pháp-Vườn vua
download_05111-Tương ưng Dự lưu_P-Veludvara...Vườn vua
download_05112-Tương ưng Dự lưu_P-Saranani-Phước đức sung mãn
download_05113-Tương ưng Dự luu_P-Phước đức sung mãn...Đại trí tuệ
download_05114-Tương ưng sự thật_P-Định-Chuyển pháp luân
download_05115-Tương ưng sự thật_P-Kotigama...Vực thẳm
download_05116-Tương ưng sự thật_P-Chứng đạt-Năm sinh thú


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address