(View: 59140)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 75124)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Đại tạng kinh-Pāli_Tăng chi bộ_Tập I

Wednesday, May 15, 201312:00 AM(View: 48714)

Tăng chi bộ
-hệ Pāli_Tập I
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05001-TCB1_C1P(01-10)Sắc...Phi pháp
download_05002-TCB1_C1P(11-21)Mười một...Thiên đình
download_05003-TCB1_C2P(01-02)Hình phạt-Tranh luận
download_05004-TCB1_C2P(03-05)Người ngu...Hội chứng
download_05005-TCB1_C2P(06-17)Người...Phẩm 17
download_05006-TCB1_C3P(01-02)Người ngu-Người dong xe
download_05007-TCB1_C3P(03-04)Người-Xứ giả của trời
download_05008-TCB1_C3P(05-06)Nhớ-Bà la môn
download_0509a-TCB1_C3P(07)Lớn 1
download_0509b-TCB1_C3P(07)Lớn 2
download_05010-TCB1_C3P(08-09)Ananda-Samon
download_05011-TCB1_C3P(10)Hạt muối
download_05012-TCB1_C3P(1-12)Chánh giác-Đọa xử
download_05013-TCB1_C3P(13)Kusinara
download_05014-TCB1_C3P(14-16)Kẻ chiến sĩ-Cát tường-Lõa thể
download_05015-TCB1_C4P(1-2)Bhandagana-Hạnh
download_05016-TCB1_C4P(3-4)Uruvela-Bánh xe
download_05017-TCB1_C4P(5-6)Rohitassa-Nguồn sanh phước
download_05018-TCB1_C4P(7)Nghiệp cong đức
download_05019-TCB1_C4P(8-9)Không hý luận-Khong có rung động
download_05020-TCB1_C4P(10)Asura(Atula)


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address
)