(View: 1749)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2190)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Đại tạng kinh-Pāli_Tăng chi bộ_Tập I

Wednesday, May 15, 201312:00 AM(View: 49518)

Tăng chi bộ
-hệ Pāli_Tập I
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05001-TCB1_C1P(01-10)Sắc...Phi pháp
download_05002-TCB1_C1P(11-21)Mười một...Thiên đình
download_05003-TCB1_C2P(01-02)Hình phạt-Tranh luận
download_05004-TCB1_C2P(03-05)Người ngu...Hội chứng
download_05005-TCB1_C2P(06-17)Người...Phẩm 17
download_05006-TCB1_C3P(01-02)Người ngu-Người dong xe
download_05007-TCB1_C3P(03-04)Người-Xứ giả của trời
download_05008-TCB1_C3P(05-06)Nhớ-Bà la môn
download_0509a-TCB1_C3P(07)Lớn 1
download_0509b-TCB1_C3P(07)Lớn 2
download_05010-TCB1_C3P(08-09)Ananda-Samon
download_05011-TCB1_C3P(10)Hạt muối
download_05012-TCB1_C3P(1-12)Chánh giác-Đọa xử
download_05013-TCB1_C3P(13)Kusinara
download_05014-TCB1_C3P(14-16)Kẻ chiến sĩ-Cát tường-Lõa thể
download_05015-TCB1_C4P(1-2)Bhandagana-Hạnh
download_05016-TCB1_C4P(3-4)Uruvela-Bánh xe
download_05017-TCB1_C4P(5-6)Rohitassa-Nguồn sanh phước
download_05018-TCB1_C4P(7)Nghiệp cong đức
download_05019-TCB1_C4P(8-9)Không hý luận-Khong có rung động
download_05020-TCB1_C4P(10)Asura(Atula)


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address