(View: 2462)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2733)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Đại tạng kinh-Pāli_Tăng chi bộ_Tập III

Friday, May 17, 201312:00 AM(View: 43844)

Tăng chi bộ
-hệ Pāli_Tập III
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05050-TCB3_C6P(1)Đáng được cung kính
download_05051-TCB3_c6P(2)Cần phải nhớ
download_05052-TCB3_C6P(3)Trên tất cả
download_05053-TCB3_C6P(4)Chư thiên
download_05054-TCB3_C6P(5)Dhammiko
download_05055a-TCB3_C6P(6)Đại phẩm 1
download_05055b-TCB3_C6P(6)Đại phẩm 2
download_05056-TCB3_C6P(7-12)Chư thiên...
download_05057-TCB3_C7P((1-2)Tài sản-Tùy miên
download_05058-TCB3_C7P(3-4)Vaji-Chư thiên
download_05059-TCB3_C7P(5)Đại tế đàn
download_05060a-TCB3_C7P(6)Không tuyên bố-1
download_05060b-TCB3_C7P(6)Không tuyên bố-2
download_05061a-TCB3_C7P(7)Đại phẩm-1
download_05061b-TCB3_C7P(7)Đại phẩm-2
download_05062-TCB3_C7P(8-9)Về luật-Các kinh không nhiếp


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address