(View: 57896)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 73447)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Đại tạng kinh-Pāli_Tăng chi bộ_Tập III

Friday, May 17, 201312:00 AM(View: 42519)

Tăng chi bộ
-hệ Pāli_Tập III
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05050-TCB3_C6P(1)Đáng được cung kính
download_05051-TCB3_c6P(2)Cần phải nhớ
download_05052-TCB3_C6P(3)Trên tất cả
download_05053-TCB3_C6P(4)Chư thiên
download_05054-TCB3_C6P(5)Dhammiko
download_05055a-TCB3_C6P(6)Đại phẩm 1
download_05055b-TCB3_C6P(6)Đại phẩm 2
download_05056-TCB3_C6P(7-12)Chư thiên...
download_05057-TCB3_C7P((1-2)Tài sản-Tùy miên
download_05058-TCB3_C7P(3-4)Vaji-Chư thiên
download_05059-TCB3_C7P(5)Đại tế đàn
download_05060a-TCB3_C7P(6)Không tuyên bố-1
download_05060b-TCB3_C7P(6)Không tuyên bố-2
download_05061a-TCB3_C7P(7)Đại phẩm-1
download_05061b-TCB3_C7P(7)Đại phẩm-2
download_05062-TCB3_C7P(8-9)Về luật-Các kinh không nhiếp


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address