(View: 1749)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2190)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Đại tạng kinh-Pāli_Tăng chi bộ_Tập IV

Monday, May 20, 201312:00 AM(View: 43133)


Tăng chi bộ
-hệ Pāli_Tập IV
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05063-TCB4_C8P(1)Từ
download_05064a-TCB4_C8P(2)Lớn-1
download_05064b-TCB4_C8P(2)Lớn-2
download_05065-TCB4_C8P(3)Gia chủ
download_05066-TCB4_C8P(4)Gia chủ
download_05067-TCB4_C8P(5)Ngày trai giới
download_05068-TCB4_C8P(6)Gotami
download_05069-TCB4_C8P(7)Rất rung động
download_05070-TCB4_C8P(8)Song đội
download_05071-TCB4_C8P(9-10)Niệm-Tham ái
download_05072-TCB4_C9P(1)Chánh giác
download_05073-TCB4_C9P(2)Tiếng rống sư tử
download_05074-TCB4_C9P(3)Chỗ cư trú các hữu tình
download_05075a-TCB4_C9P(4)Đại phẩm-1
download_05075b-TCB4_C9P(4)Đại phẩm-2
download_05076-TCB4_C9(5-10)Pancala...Tham
download_05077-TCB4_C10P(1)Lợi ích
download_05078-TCB4_C10P(2)Hộ trì
download_05079a-TCB4_C10P(3)Lớn-1
download_05079b-TCB4_C10P(4)LỚn-2
download_05080-TCB4_C10P(4)Upali-Ananda
download_05081-TCB4_C10P(5)Mắng nhiếc
download_05082-TCB4_C10P(6)Tâm của mình
download_05083-TCB4_C10P(7)Song đôi
download_05 084-TCB4_C10P(8)Ước nguyện
download_05085-TCB4_C10P(9)Trưởng lão
download_05086a-TCB4_C10P(10)Nam cư sĩ-1
download_05086b-TCB4_C10P(10)Nam cư sĩ-2
download_05 087-TCB4_C11P(11-12)Sa môn tưởng-Đi xuống
download_05 088-TCB4_C10P(13-17)Thanh tịnh...Janussoni
download_05089-TCB4_C10P(18-22)Thiện lương-Không có đầu đề
download_05090-TCB4_C11P(1)Ý chí
download_05091-TCB4_C11P(2)Tùy niệm-1
download_05092-TCB4_C11P(2-3)Tùy niệm-2_Tổng kết

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address