(View: 57896)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 73447)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Đại tạng kinh-Pāli_Tăng chi bộ_Tập IV

Monday, May 20, 201312:00 AM(View: 42055)


Tăng chi bộ
-hệ Pāli_Tập IV
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05063-TCB4_C8P(1)Từ
download_05064a-TCB4_C8P(2)Lớn-1
download_05064b-TCB4_C8P(2)Lớn-2
download_05065-TCB4_C8P(3)Gia chủ
download_05066-TCB4_C8P(4)Gia chủ
download_05067-TCB4_C8P(5)Ngày trai giới
download_05068-TCB4_C8P(6)Gotami
download_05069-TCB4_C8P(7)Rất rung động
download_05070-TCB4_C8P(8)Song đội
download_05071-TCB4_C8P(9-10)Niệm-Tham ái
download_05072-TCB4_C9P(1)Chánh giác
download_05073-TCB4_C9P(2)Tiếng rống sư tử
download_05074-TCB4_C9P(3)Chỗ cư trú các hữu tình
download_05075a-TCB4_C9P(4)Đại phẩm-1
download_05075b-TCB4_C9P(4)Đại phẩm-2
download_05076-TCB4_C9(5-10)Pancala...Tham
download_05077-TCB4_C10P(1)Lợi ích
download_05078-TCB4_C10P(2)Hộ trì
download_05079a-TCB4_C10P(3)Lớn-1
download_05079b-TCB4_C10P(4)LỚn-2
download_05080-TCB4_C10P(4)Upali-Ananda
download_05081-TCB4_C10P(5)Mắng nhiếc
download_05082-TCB4_C10P(6)Tâm của mình
download_05083-TCB4_C10P(7)Song đôi
download_05 084-TCB4_C10P(8)Ước nguyện
download_05085-TCB4_C10P(9)Trưởng lão
download_05086a-TCB4_C10P(10)Nam cư sĩ-1
download_05086b-TCB4_C10P(10)Nam cư sĩ-2
download_05 087-TCB4_C11P(11-12)Sa môn tưởng-Đi xuống
download_05 088-TCB4_C10P(13-17)Thanh tịnh...Janussoni
download_05089-TCB4_C10P(18-22)Thiện lương-Không có đầu đề
download_05090-TCB4_C11P(1)Ý chí
download_05091-TCB4_C11P(2)Tùy niệm-1
download_05092-TCB4_C11P(2-3)Tùy niệm-2_Tổng kết

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address