(View: 1749)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2190)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Sống viên mãn kiếp này.

Monday, June 3, 201312:00 AM(View: 54501)

Sống viên mãn kiếp này.


Quý vị có thể nghe online, hoặc download về
(click chuột phải vào biểu tượng hoặc dòng chừ) bỏ vào máy MP3 để nghe.


download_01Lời tựa-Hòa thượng Kim Triệu
download_01Lời nói đầu-Johseph Goldstein
download_01Tiểu sử ngài Minindra-Robert Pryor
download_01Lời giới thiệu-Mirka Knaster
download_01Chương 01-Giới_Sati
download_01Chương 02-Định_Samadhi
download_01Chương 03-Đức tin_Saddha
download_01Chương 04-Bố thí-Cúng dường_Dana
download_01Chương 05-Giới_Silla
download_01Chương 06-Chân thật_Sacca
download_01Chương 07-Đức tin_Addithna
download_01Chương 08-Tinh tấn_Viraya
download_01Chương 09-Kham nhẫn_Khanti
download_01Chương 10-Tâm từ_Metta
download_01Chương 11-Tâm bi_Karuna
download_01Chương 12-Xuất ly_Nekkhama
download_01Chương 13-Tâm hỷ_Piti
download_01Chương 14-Trạch pháp_Dhamma Vicaya
download_01Chương 15-Trí tuệ_Panna.
download_01Chương 16-Tâm xả_Upekha.
download_01Lá thư người bạn đạo
download_01Thay lời kết (Hòa thượng Kim Triệu)
download_01Hồi hướng công đức.


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address