(View: 1748)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2189)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Chánh Niệm thực tập thiền quán.

Friday, July 12, 201312:00 AM(View: 51783)


Chánh niệm thực tập Thiền Quán

Bhanty Henepola Gunaratana
Nguyễn Duy Nhiên dịch
 Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3.

download_0400-Lời Giới thiệu
download_0401-Làm sao phải quan tâm dến thiền
download_0402-Những gì không phải là thiền
download_0403-Thiền là gi
download_0404-Thái độ
download_0405-Sự thực tập
download_0406-Phương cách điều thân
download_0407-Phương cách điều tâm
download_0408-Ngồi thiền
download_0409-Chẩn bị trước khi ngồi thiền
download_0410-Những khó khăn trong lúc ngồi thiền
download_0411-12 Đối trị với sự xao lãng
download_0413-Chánh niệm
download_0414-Niệm và định
download_0415-Thiền tập trong dời sống hàng ngày.
download_0416-Được gì cho ta.
download_0417-Lời kết-Năng lực của từ tâm


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address