(View: 835833)
Chủ nhật đầu tháng 5, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 5 là NGÀY5 THÁNG 5 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 46830)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Phật Giáo Nhìn Toàn Diện

Monday, February 4, 201312:00 AM(View: 59067)

Phật Giáo nhìn toàn diện

Quý vị có thể nghe trên máy computer

hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3.

download_0301a. Giới thiệu và lới nói đầu.
download_0301b. Đức Phật
download_0301c. Bài Pháp đầu tiên
download_0302a. Công trình Hoằng pháp.
download_0302b. Đạo quả Phật.
download_0302c. Những ngày cuối cùng
download_0302d. Đại Đức Anānda.
download_0303a. Làm chủ cái tâm.
download_0303b. Con đường tích cực.
download_0303c. Con duong tích cực (tt).
download_0304a. Sự suy nghĩ về Phật ngôn
download_0304b. Trau giồi nội tâm
download_0304c.Đặc tính vô thường
download_0305a. Thuyết tái sanh trong Phật Giáo
download_0305b. Thuyết tái sanh trong Phật Giáo (tt)
download_0305c. Những thần đồng
download_0306a. Pháp tùy thuộc phát sanh
download_0306b. Pháp tùy thuộc phát sanh (tt)
download_0306c. Pháp tùy thuộc phát sanh (ttt)
download_0307a. Pháp tùy thuộc phát sanh (tttt)
download_0307b. Sắc thái tâm lý của Phật Giáo
download_0307c. Sắc thái tâm lý của Phật Giáo (tt)
download_0308a. Thiền tập trong Phật Giáo
download_0308b. Thiền tập trong Phật giáo (tt)
download_0309a. Thiền tập trong Phật giáo (ttt)
download_0309b. Thiền tập trong Phật giáo (tttt)
download_0310a. Tứ vô lượng tâm
download_0310b. Năm phép triền cái
download_0310c. Phụ bản
download_0311a. Thất giác chi
download_0311b. Thất giác chi (tt)
download_0312a. Người phụ nữ trong văn học PG
download_0312b. Người phụ nữ trong văn học PG (tt)
download_0312c.Người phụ nữ trong văn hoc PG (ttt)
download_0313.a Người phụ nữ trong văn học PG (tttt)
download_0313b. Người phụ nữ trong văn học PG (ttttt)
download_0314a. Lịch sử và văn hóa Phật Giáo
download_0314b. Phật giáo tại Sri Lanka (Tích Lan)
download_0314c. Lễ xuất gia trong Phật giáo Nguyên thủy
download_0315a. Nghi thức và tập tục Phật giáo
download_0315b. Phật giáo và thế giới tây phương
download_0316a. Phật giáo trong thế giới Tây phương (tt)
download_0316b. Những bài viết ngắn: Dân chủ và Phật giáo
download_0317a. Hòa bình thế giới
download_0317b. Đại thừa, Nguyên thủy và Zen
download_0317c. Giấc mơ lạc quan
Send comment
Your Name
Your email address