(View: 51354)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 62763)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.

Tỳ Kheo Minh Giác

Monday, November 11, 201312:00 AM(View: 22694)

Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3 (Click chuột phải vào biểu tượng, dòng chữ)


download_04Người chiến sĩ trong đạo Phật

download_05Duyên lành

download_03Đế thích sở vấn.

download_01Năm pháp chúc phúc

Send comment
Your Name
Your email address