Tam độc và pháp đối trị

Sunday, November 10, 201312:00 AM(View: 36463)


***Xin bấm vào mục lục bên cạnh để đọc sách  ===> ===>


blank

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.

Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng  Ni - Phật Tử - Thân hữu.

Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address