(View: 838094)
Chủ nhật đầu tháng 12, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 11 là NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 48986)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Thông Báo Ngày Tu Tập đầu tháng 12 năm 2019

Thursday, May 10, 201812:00 AM(View: 838094)
Tất cả các bài viết được trích đăng trên vomonthientu.org
chuyên chở quan kiến của tác giả,
chỉ nhằm mục đích trợ duyên cho kiến thức của độc giả,
KHÔNG nhất thiết
là quan điểm chính thống của VÔ MÔN THIỀN TỰ,
và nhiều khi cũng KHÔNG nhất thiết
CHÁNH PHÁP được giảng dạy bởi ĐỨC BỔN SƯ


blank

Chủ Nhật đầu tiên của tháng 12 (ngày 1 tháng 12 năm 2019)

sẽ có hai ngày hành thiền từ 6:00pm thứ sáu (29 Nov 2019)
đến 6:00pm chủ nhật (1 Dec 2019)


tại
VÔ MÔN THIỀN TỰ

12832 Gilbert st
Garden Grove, CA 92841
Điện thoại:(714)206-1024 để biết thêm chi tiết
chương trình có thể thay đổi

-◊- Thời biểu đính kèm -◊-blank

BÁNH XE PHÁP

blank