(View: 837746)
Chủ nhật đầu tháng 11, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 11 là NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 48783)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Lễ Tự-Tứ tại Chùa Báo-Ân Azusa

Saturday, November 3, 201212:00 AM(View: 126592)


 Theo truyền-thống Phật-Giáo Theravada, mùa an cư kiết-hạ bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 Âm-lịch, Chư Tăng an-cư suốt ba tháng hạ cho đến ngày 15 tháng 9 Âm-lịch là ngày mãn hạ.

 Đức Phật có dạy rằng: "Như-lai cho phép Tỳ-khưu đã nhập hạ mãn mùa mưa rồi phải hành lễ Pavāranā theo ba điều :

 1-vì được thấy

 2-vì được nghe

 3-vì được nghi

Lễ Pavāranā ( lễ tự-tứ ) là sự tỏ cho nhau, thức tỉnh cho nhau, cho khỏi phạm tội để làm gương cho nhau và cho kẻ hậu lai noi theo."

 Năm nay tại Chùa Báo-Ân ( Thondrarama Brahma Vihera Monastery ) một ngôi Chùa Miến-Điện Phật-Giáo Theravada, toạ lạc tại địa-chỉ 1790-1830 Ranch Road, Azusa, CA.91702, Phone: ( 626 )969-5959, đã tổ chức Lễ Mãn-hạ cho Chư Tăng thật trang nghiêm và long trọng.

 Từ ngày hôm trước đã có một số Chư Tăng ở các Tiểu-Bang xa như Florida, Connecticut, ...hoặc San-Francisco và các Chùa thuộc Tiểu-Bang California, một số Chùa Nguyên-Thuỷ Việt-Nam như Chùa Pháp-Vân Pomona, Chùa Vô-Môn Thiền-Tự Garden Grove City, vân tập về đây tham dự .

 Buổi lễ chánh thức bắt đầu lúc 04:30 chiều (theo lịch Miến-Điện ngày 15 tháng 9 Âm-lịch trễ hơn lịch Việt-Nam một ngày ) nhằm ngày 16 tháng 9 năm Nhâm-Thìn.

 Hình ảnh ngày xưa Đức Phật hướng dẫn Chư Tăng từng bước oai nghi, thanh-tịnh lại hiện về với chư Phật tử vùng Azusa ngày hôm nay, bằng hình ảnh Chư Tăng lâm-y đầu trần chân đất từng bước chân an-lạc năm mươi vị nối bước nhau dưới ánh nắng nhẹ mát dịu tiến về Chánh điện Báo-Ân tự, giữa hai hàng Phật-tử quỳ hai bên thành kính chắp tay đón chào, khiến mọi người vô cùng xúc động tăng thêm niềm tịnh-tín vào Ba Ngôi Tam-Bảo .

 Sau khi Chư Tăng lần lượt an vị giữa Chánh-điện cùng với khoảng gần hai trăm Phật tử gồm đa-số là người Miến-Điện, cùng với Phật tử người Hoa, người Thái, người Việt-Nam quỳ trước Chánh-Điện, chư Tăng bắt đầu nghi thức Sám-hối Āpatti với nhau cho được trong sạch vị. Sau đó Trưởng Ban Nghi-lễ nghiêm-cẩn đọc lời khai mạc .

 Một vị Trưởng-lão thông hiểu đọc Tuyên-ngôn tuyên-bố cho Chư Tăng biết rằng: “Ngày hôm nay là ngày mãn hạ đến kỳ cho Chư Tăng hành lễ Pavāranā ( lễ Tự-tứ )” bằng tiếng Pali (kể từ lúc nầy Chư Tăng đọc tụng Kinh và hành lễ đều bằng tiếng Pali ).Tiếp theo Chư Tăng đọc một thời Kinh .

 Vị Trưởng-lão mặc y chừa một bên vai, ngồi chồm hổm chắp tay đọc lời tự-tứ đại-ý như sau: “Bạch chư đại đức tăng,tôi xin làm lễ tự-tứ với Tăng, nếu có thấy, nghe, hoặc nghi ngờ tôi có lỗi lầm nào, xin các Ngài với lòng bi mẫn, thức-tỉnh cho tôi được biết, tôi sẽ hành theo. (đọc ba lần ), chư Tăng hoan hỉ đồng nói: “lành thay , lành thay, lành thay”. Tiếp tục theo đó lần lượt năm mươi vị Tỳ-khưu theo thứ tự tuổi hạ cao thấp, lớn trước nhỏ sau, mỗi vị đều phải đọc lời tự-tứ của mình trước chư Tăng, sau khi được giới thiệu trú xứ và Pháp hiệu của mình .

 Khi vị Tỳ-khưu nhỏ hạ nhất kết thúc phần của mình, tất cả chư Tăng đồng tụng một thời Kinh Chúc phúc cho tất cả mọi Phật-tử tham dự. Sau đó vị Trưởng-lão ban một thời Pháp ngắn cho Phật-tử bằng tiếng Miến-Điện, kế tiếp hai vị Trưởng lão ban tiếp hai Đạo-từ, mọi người vô cùng hoan-hỉ đồng nói: “lành thay , lành thay , lành thay”.

 Trưởng Ban Nghi lễ cung thỉnh chư Tăng nhận lễ Phẩm cúng dường, mỗi một vị Tỳ-khưu đều có một cận-sự nam mang một túi nhỏ đi kèm theo để nhận tứ vật dụng của Phật-tử cúng-dường. Khoảng trên hai trăm Phật tử xếp hàng dài bên lối đi của chư Tăng, thành-kính chắp tay cúng kính dâng tứ vật dụng lên chư Tăng.

 Buổi lễ Tự-tứ hoàn-mãn lúc 07:30pm cùng ngày trong niềm vui thanh tịnh và đầy Đạo vị .

Send comment
Your Name
Your email address
(View: 100634)
Phật giáo Nam Tông người Kinh phát triển chủ yếu tại hai thành phố lớn làSaigon và Thừa Thiên – Huế. Khoảng thập niên 30 của thế kỷ 20, Phật giáo Nam Tông người Kinh có mặt tại Sài Gòn – Gia Định. Đó là các nhà sư người Việt sang Campuchia tu học và trở thành những đoàn truyền giáo Phật giáo Nguyên Thủy đầu tiên tại Việt Nam bao gồm: hòa thượng Thiện Luật, hòa thượng Hộ Tông, hòa thượng Huệ Nghiêm.
(View: 83083)
Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ. Người Việt Nam có quan niệm Táo Quân sẽ lên trời và thưa với Ngọc Hoàng Thượng Đế những sự kiện xảy ra trong năm vừa qua ở dưới trần gian.
(View: 78636)
Nói là được quà thưởng trong mùa lễ cuối năm là như vậy, bởi vì từ kinh nghiệm ở dưỡng viện, tôi nhận được món quà hạnh phúc của lòng vị tha. Bạn có thể đọc cả trăm cuốn sách, nghe người khác giảng hoặc chính mình nói, viết cả ngàn lần về tình nhân ái, mà chưa một lần nở một nụ cười với lòng thương dành cho người đối diện thì có lẽ bạn sẽ không hiểu được món quà mà tôi đã nhận được. Tôi cũng không thể nào mô tả hay hơn về phần thưởng đó ngoài những sáo ngữ rất giới hạn như “hạnh phúc,” “sung sướng,” “an lạc,” vân vân.
(View: 83742)
Các nhà khảo cổ đang khảo sát tại nơi Đức Phật đản sinh đã phát hiện những di vật cổ xưa nhất của Phật giáo từ trước đến nay. Họ đã tìm thấy một công trình bằng gỗ có niên đại vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên nằm dưới nền ngôi đền thờ Hoàng hậu Maya Devi ở Lâm Tỳ Ni thuộc Nepal. Công trinh gỗ này dường như để che cho một cái cây. Chi tiết này gợi nhớ đến câu chuyện đản sinh của Đức Phật – thân mẫu Ngài, Hoàng hậu Maya, đã hạ sinh Ngài khi với tay lên một nhánh cây Vô ưu.
(View: 107087)
Việc đầu tiên của đức Phật sau khi giác ngộ là thành lập Tăng đoàn gồm những đệ tử xuất gia theo Ngài, những hiền nhân nay đây mai đó, những người từ bỏ tất cả để học Phật pháp và hoằng dương giáo lý giải thoát. Họ sống bằng cách đi khất thực từ nhà này đến nhà khác, và sở hữu của họ không có gì ngoài ba chiếc áo và một cái bình bát. Danh từ khất sĩ có từ đó. Khất Sĩ có nghĩa là khất thực và khất pháp, tức là xin vật thực của người đời để nuôi thân và xin Pháp của Phật để tu hành nuôi tâm.
(View: 85574)
Học viện Sitagu do Hoà thượng (HT) Pháp sư Nyanissara sáng lập vào tháng 12 năm 2006 với một số Tăng Ni ở trường thiền Shwe Oo Min. Đây là một trong những cơ sở học thuật có nhiều triển vọng, đặc biệt khi thủ đô Miến Điện được dời về Mandalay.
(View: 73873)
Trường bắt đầu đi vào hoạt động thực sự từ cuối năm 1998, nên đội ngũ giảng sư, giáo viên giảng dạy bằng tiếng Anh ở một đất nước như Miến khó mà giỏi như ở Ấn, ở Tích Lan hay các nước nói tiếng Anh. Dĩ nhiên chúng ta không thể phủ nhận các vị rất giỏi về Tam Tạng bằng Miến ngữ và Pali ngữ. Có nhiều vị Thượng tọa đạt danh hiệu Abhivaṃsa, một danh hiệu chỉ có khi thí sinh qua được cuộc khảo hạch dưới 28 tuổi. Trường có tên tiếng Anh là International Theravāda Buddhist Missionary University, dịch sát là Trường Đại Học Quốc Tế Truyền Bá Phật Giáo Nguyên Thủy, được hầu hết giáo sư, công nhân viên chức, sinh viên ở Yangon, Miến Điện gọi tắt là ITBMU.
(View: 71526)
Ăn chay (còn được gọi là ăn lạt) không phải là vấn đề mới mẻ gì đối với người VN mình. Ngược lại, các dân tộc Tây phương, từ vài chục năm nay đã xem việc không ăn thịt, không ăn cá là một phương pháp dưỡng sinh mới để duy trì một sức khỏe tốt. Trong bài nầy vấn đề ăn chay được trình bày qua cái nhìn của khoa học dinh dưỡng. Các lý do khác, như tôn giáo, tín ngưỡng, bảo vệ súc vật bảo vệ môi sinh và sinh thái đều nằm ngoài khả năng hiểu biết của người viết.
(View: 79844)
Làm thế nào để hoằng pháp? Đó là câu hỏi luôn luôn được các vị tôn túc và tất cả các cư sĩ quan tâm suy nghĩ, thảo luận để tìm phương pháp thích nghi. Đặc biệt, trong hoàn cảnh Việt Nam sau cả thế kỷ chiến tranh và đang đối diện với nhiều tôn giáo mới xuất hiện, chúng ta cần những phương pháp hoằng pháp hiệu quả nào để có thể đem lời Đức Phật tới và mời gọi mọi người cùng tu học
(View: 98023)
Tỉnh thức là thực hiện hành động với đầy đủ ý thức, ngay cả trong lúc thở, đi, đứng, nằm, ngồi, v.v. Mục đích của sự chú tâm là kiểm soát và làm lắng dịu tâm. Đây là một trong những điểm trọng yếu của thiền tập trong Phật giáo, bao gồm việc tu tập tỉnh thức thân, khẩu và ý để hoàn toàn tỉnh thức về việc mình làm và cái mình muốn.
(View: 94815)
Phương pháp tu thiền vipassana là con đường dẫn đến giải thoát mọi ràng buộc khổ đau; nó đoạn trừ tham, sân, si là nguyên nhân của mọi khổ đau. Hành giả vipassana tu tập để dời đi, một cách tuần tự, căn nguyên của khổ và thoát ly sự đen tối của những căng thẳng từ trước để dẫn đến cuộc sống sung túc, lành mạnh và hạnh phúc
(View: 69118)
Hòa thượng Hộ Tông sở dĩ thành công trong việc khai sáng Phật giáo Nguyên thủy tại Việt Nam, phần lớn cũng nhờ những cư sĩ hộ pháp đắc lực, hỗ trợ ngài xây dựng chùa chiền để có cơ sở hoằng pháp và là trú xứ cho chư Tăng cư ngụ để tu tập. Có thể nói nhờ năm địa điểm hoằng pháp đầu tiên này mà Phật giáo Nguyên thủy có cơ sở để phát triển tại Việt Nam cho đến ngày nay. Đó là: - Chùa Sùng Phước - Chùa Bửu Quang - Chùa Giác Quang - Chùa Kỳ Viên - Chùa Bửu Long
(View: 66428)
Người nào đem tâm tranh cãi, đem tâm lý luận, đem tâm suy luận mà đến với đạo Phật, người ấy không bao giờ gặp được đạo Phật. Bởi vì tất cả những gì Đức Phật nói ra, đã trình bày cho mọi người, đó là những gì Ngài đã thực nghiệm, đã chứng ngộ. Bởi vậy, bất cứ ai chỉ tìm hiểu đạo Phật, mà không thực hành pháp của Phật, người ấy sẽ không bao giờ hiểu được đạo Phật là gì.
(View: 75250)
Thiền chủ là Hoà thượng Pa-Auk (Pa-Auk Sayādaw). Hiện nay thiền sinh đến học thiền với Ngài rất đông, kể cả trong nước và ngoài nước, có khoảng 500 – 700 thiền sinh, bao gồm gần như đủ các nước: Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, v.v… Vào dịp lễ Đức Phật Đản Sanh, Thành Đạo, Nhập Niết Bàn (Lễ Tam Hợp) cũng là ngày nghỉ lễ quốc gia của Miến, cũng có thể nói là ngày Tết của họ, rất nhiều người tu gieo duyên, số lượng thiền sinh đôi khi lên tới cả 1.000.
(View: 85421)
Qua kinh nghiệm cá nhân cũng như qua các trao đổi với các bạn thiền sinh khác, tôi nghĩ rằng chúng ta cần có một chương trình hành thiền tại nhà, sắp đặt rõ ràng tuần tự từng bước. Trước tiên, cần phải có một chỗ thích hợp cho việc thực tập hằng ngày, để khỏi bị làm phiền trong lúc tập. Nơi hành thiền cần phải yên tĩnh và thoáng mát. Nếu có được một phòng nhỏ dành riêng cho việc hành thiền thì thật là tốt
(View: 95988)
sinh hoạt hàng tuần tại VÔ MÔN THIỀN TỰ --- Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024./ (714) 621-0131
(View: 95661)
Quận Cam: Các Chùa Tất Niên Tụng Kinh, Tọa Thiền, Tu Học (02/05/2013) Bài viết Phan Tấn Hải - Việt Báo SANTA ANA/GARDEN GROVE (VB) – Hôm Chủ Nhật 3-2-2013, nhiều ngôi chùa Quận Cam đã tổ chức Lễ Tất Niên. Phóng viên Việt Báo trong dịp này đã tới thăm Chùa Hoa Nghiêm, trong truyền thống Bắc Tông, và Vô Môn Thiền Tự, thuộc truyền thống Nam Tông.
(View: 126159)
Hòa vào niềm vui chung của mọi người tín đồ đạo Công giáo nhân ngày lễ Giáng Sinh, chùa Vô Môn có mang một trăm phần quà, do các Phật tử hùn phước với nhau, đến tặng quà tại dưỡng viện Mission Palm Healthcare ở thành phố Westminster, California sáng thứ Hai 24 tháng 12, 2012.
(View: 121682)
Vô-môn thiền-tự trân-trọng thông-báo đến tất cả quý Phật-tử : Ngài Đại-lão Tăng Hộ-Giác đã viên-tịch , lúc 06 giờ 19 phút sáng ngày Thứ Tư ngày 05 tháng 12 năm 2012 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm Nhăm Thìn ) tại Chùa Pháp-Luân , Houston , Tiểu-Bang Texas , Hoa-Kỳ .
(View: 131250)
Một buổi lễ thọ giới Tỳ-khưu đã được tổ-chức trong khung cảnh trang-nghiêm và thanh-tịnh ,diễn ra lúc 4 giờ chiều ngày 14 tháng chín năm 2012 (nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm-Thìn , trong một giới đàn “Sima” tại một ngôi chùa Miến-Điện (Myanmar Monastery ) ,điạ chỉ 1830 Ranch Road , Azusa ,CA . 91702 , Phone : (626 ) 969-2118 .