VÔ MÔN THIỀN TỰ
Mirka Knaster-Thích Ca Thiền viện dịch