(View: 58250)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 73943)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.
(View: 76605)
Khi tập ngồi thiền, điều khó khăn trước tiên là phải làm ngưng cái đầu ồn ào của mình. Nhiều người, dù cố gắng, cũng không thể nào làm yên được những tạp niệm trong đầu mình.
(View: 69098)
Một Tăng đoàn Phật giáo hoạt động đúng phải gồm bốn chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nữ cư sĩ và nam cư sĩ. Tất cả đều cần thiết như nhau để duy trì và hỗ trợ truyền thống và thực hành giáo pháp của Đức Phật.
(View: 62357)
Đạo Phật ngày càng suy đồi, tha hoá, “mạt pháp”, nguyên nhân thì nhiều, nhưng đôi khi vì trong giới tu sĩ và cư sĩ không trang bị đủ kiến thức của giáo pháp như thực - tức là giáo pháp cội rễ - mà chỉ chạy theo cành, nhánh, ngọn lắm hoa và nhiều trái.
(View: 149775)
Thời gian an cư là 16/6 ÂL đến 15/9 ÂL, còn gọi là Tiền An cư (purimika vassūpanāyika). Nhờ có sự an cư kiết hạ mà chư Tăng, Ni mới làm cho Phật pháp được sống còn, vì có an cư kiết hạ mà Giới, Định, Tuệ mới có điều kiện phát huy. Nơi nào còn Giới, Định, Tuệ, nơi đó mới còn Phật pháp
 cả các bài viết được trích đăng trên vomonthientu.org
chuyên chở quan kiến của tác giả,
chỉ nhằm mục đích trợ duyên cho kiến thức của độc giả,
KHÔNG nhất thiết
là quan điểm chính thống của VÔ MÔN THIỀN TỰ,
và nhiều khi cũng KHÔNG nhất thiết
CHÁNH PHÁP được giảng dạy bởi ĐỨC BỔN SƯ
new2-small_0

Chủ Nhật đầu tiên của tháng 2 

(sẽ có hai ngày hành thiền từ 6:00pm thứ sáu (3 Feb)

đến 6:00pm chủ nhật (5 Feb)

tại VÔ MÔN THIỀN TỰ12832 Gilbert st

Garden Grove, CA 92841
Điện thoại:(714)206-1024 để biết thêm chi tiết
chương trình có thể thay đổi

-◊- Thời biểu đính kèm -◊-
BÁNH XE PHÁP


Hiện nay quý vị có thể bảo trợ cho việc chuyển bánh xe PHÁP
qua hình thức Paypal
hoặc thẻ Master, Visa, Discover, American Express, Bank...Thời khóa sinh hoạt tại Vô Môn Thiền Tự

(từ thứ hai đến thứ bảy) ngoại trừ các ngày lễ.


ducphat
4:30am - 5:00am: Tụng Kinh (Pali)
5:00am - 6:00am: TọaThiền
6:00am - 7:00am: Điểm Tâm
7:00am - 8:00am: Chấp Tác
8:00am - 9:00am: TọaThiền
9:00am -10:00am: Thiền Hành
10:00am-11:00am: Học Giáo Lý
11:00am-12:00pm: Thọ Trai
12:00pm- 2:00pm: Sinh hoạt cá nhân
2:00pm - 4:00pm: Hướng Dẫn Thiền cho Thiền sinh mới.
4:00pm - 6:00pm: Tiếp Khách
6:00pm - 8:00pm: Đại ChúngTọa Thiền

Ngày 5 tháng 2 năm 2023

4:30am - 5:00 am: Tụng kinh (Pali)

5:00am – 6:00am: Tọa thiền, xin Giới

6:00am – 8:00am: Ăn sáng - Chấp Tác

8:00am – 9:00am: Tọa Thiền

9:00am – 10:00am: Thiền hành

10:00am – 11:00am: Tụng kinh Tam Bảo - Thọ Tam Quy và Ngũ Giới - Sinh Hoạt

11:00am – 12:00am: Thọ Trai

12:00pm – 1:00pm: nghỉ ngơi

1:00pm – 3:00pm: Pháp Đàm

3
:00pm – 4:00pm: Thiền Hành

4:00pm – 5:00pm: Tọa thiền

5:00pm – 6:00pm: Mạn Đàm

6:00pm: Hoàn mãn

 
Mỗi sáng Chủ Nhật từ 8:00am tới 3:00pm

===Ngoài trọn ngày Chủ nhật đầu tháng, những ngày Chủ nhật còn lại khác, đều có thời Thiền tọa, Thiền hành, tụng kinh Tam bảo.===


8:00am - 9:00am: Tọa Thiền
9:00am - 9:30am: Thiền hành
9:30am - 10:00am: Tụng kinh Tam Bảo (Việt ngữ)
10:00am- 11:00am: Pháp đàm
11:00am- 12:00am: Thọ Trai
1:00pm - 3:00pm: Học Phật pháp

 
Ngày thứ Tư hàng tuần, Vô Môn Thiền Tự có một buổi sinh hoạt tại trung tâm dưỡng lão Mission Palms Health Care Center tại địa chỉ số 240 Hospital Circle, Westminster, CA 92683

* Mục Đích Viếng Thăm:
Để cầu an, chúc phúc lành hàng tuần, Pháp Đàm, thăm hỏi khuyến tấn các vị cao niên luôn luôn giữ tâm an vui thanh tịnh.

* Lịch Trình Thăm Viếng:
mỗi thứ Tư (Tuần lễ thứ 1, thứ 2 và thứ 4) vào lúc 9:30 giờ sáng đến 11:00 giờ sáng.

* Mời quý vị hữu duyên, và các bạn trẻ (của mọi tôn giáo) muốn tham dự để vun bồi phước đức xin hoan hỷ cùng đến tham dự.

Trân trọng,
Sư Tinh Cần (Bhikkhu ĀTĀPI)
Trụ trì Vô Môn thiền tự .

****Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Vô Môn Thiền Tự - 12832 Gilbert St. , Garden Grove, CA 92841,
Điện thoại: (714) 206-1024 - email: sutinhcan@yahoo.com