• Thank you for all your supports and donations.
 • Chúng tôi chân thành tri ân

  những nhà hảo tâm
  đã đóng góp giúp đỡ về mặt vật chất

  cũng như tinh thần
  để Chùa Vô Môn có thêm phương tiện
  trong việc lăn chuyển bánh xe pháp.


Check hoặc money order xin gửi về :

VÔ MÔN THIỀN TỰ

12832 Gilbert st
Garden Grove, ca 92841
Phone: (714) 206-1024Bảo trợ qua Paypal:Hoặc qua Zelle :
số điện thoại (714) 206-1024