(View: 58217)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 73899)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.
 • Thank you for all your supports and donations.
 • Chúng tôi chân thành tri ân

  những nhà hảo tâm
  đã đóng góp giúp đỡ về mặt vật chất

  cũng như tinh thần
  để Chùa Vô Môn có thêm phương tiện
  trong việc lăn chuyển bánh xe pháp.


Check hoặc money order xin gửi về :

VÔ MÔN THIỀN TỰ

12832 Gilbert st
Garden Grove, ca 92841
Phone: (714) 206-1024Hoặc bảo trợ qua Paypal: