(View: 838794)
Chủ nhật đầu tháng 2, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 2 là NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM 2020. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 49643)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
 • Thank you for all your supports and donations.
 • Chúng tôi chân thành tri ân

  những nhà hảo tâm
  đã đóng góp giúp đỡ về mặt vật chất

  cũng như tinh thần
  để Chùa Vô Môn có thêm phương tiện
  trong việc lăn chuyển bánh xe pháp.


Check hoặc money order xin gửi về :

VÔ MÔN THIỀN TỰ

12832 Gilbert st
Garden Grove, ca 92841
Phone: (714) 206-1024Hoặc bảo trợ qua Paypal: