Tất cả các bài viết được trích đăng trên vomonthientu.org
chuyên chở quan kiến của tác giả,
chỉ nhằm mục đích trợ duyên cho kiến thức của độc giả,
KHÔNG nhất thiết
là quan điểm chính thống của VÔ MÔN THIỀN TỰ,
và nhiều khi cũng KHÔNG nhất thiết
CHÁNH PHÁP được giảng dạy bởi ĐỨC BỔN SƯ


new2-small_0Chủ Nhật đầu tiên của tháng 4 (ngày 7 tháng 4 năm 2019)

sẽ có hai ngày hành thiền từ 6:00pm thứ sáu (5 Apr 2019)
đến 6:00pm chủ nhật (7 Apr 2019)

tại VÔ MÔN THIỀN TỰ

12832 Gilbert st
Garden Grove, CA 92841
Điện thoại:(714)206-1024 để biết thêm chi tiết
Xin mời quý Phật tử và qúy thân hữu về tham dự
-◊- Thời biểu đính kèm -◊-
BÁNH XE PHÁP


Hiện nay quý vị có thể bảo trợ cho việc chuyển bánh xe PHÁP
qua hình thức Paypal
hoặc thẻ Master, Visa, Discover, American Express, Bank...Thời khóa sinh hoạt tại Vô Môn Thiền Tự

(từ thứ hai đến thứ bảy) ngoại trừ các ngày lễ.


ducphat
4:30am - 5:00am: Tụng Kinh (Pali)
5:00am - 6:00am: TọaThiền
6:00am - 7:00am: Điểm Tâm
7:00am - 8:00am: Chấp Tác
8:00am - 9:00am: TọaThiền
9:00am -10:00am: Thiền Hành
10:00am-11:00am: Học Giáo Lý
11:00am-12:00pm: Thọ Trai
12:00pm- 2:00pm: Sinh hoạt cá nhân
2:00pm - 4:00pm: Hướng Dẫn Thiền cho Thiền sinh mới.
4:00pm - 6:00pm: Tiếp Khách
6:00pm - 8:00pm: Đại ChúngTọa Thiền

Ngày 7 tháng 4 năm 2019

4:30am - 5:00 am: Tụng kinh (Pali)

5:00am – 6:00am: Tọa thiền, xin Giới

6:00am – 8:00am: Ăn sáng - Chấp Tác

8:00am – 9:00am: Tọa Thiền

9:00am – 10:00am: Thiền hành

10:00am – 11:00am: Tụng kinh Tam Bảo - Thọ Tam Quy và Ngũ Giới - Sinh Hoạt

11:00am – 12:00am: Thọ Trai

12:00pm – 1:00pm: nghỉ ngơi

1:00pm – 3:00pm: Pháp Đàm

3
:00pm – 4:00pm: Thiền Hành

4:00pm – 5:00pm: Tọa thiền

5:00pm – 6:00pm: Mạn Đàm

6:00pm: Hoàn mãn

 
Mỗi sáng Chủ Nhật từ 8:00am tới 3:00pm

===Ngoài trọn ngày Chủ nhật đầu tháng, những ngày Chủ nhật còn lại khác, đều có thời Thiền tọa, Thiền hành, tụng kinh Tam bảo.===


8:00am - 9:00am: Tọa Thiền
9:00am - 9:30am: Thiền hành
9:30am - 10:00am: Tụng kinh Tam Bảo (Việt ngữ)
10:00am- 11:00am: Pháp đàm
11:00am- 12:00am: Thọ Trai
1:00pm - 3:00pm: Học Phật pháp

 
Ngày thứ Tư hàng tuần, Vô Môn Thiền Tự có một buổi sinh hoạt tại trung tâm dưỡng lão Mission Palms Health Care Center tại địa chỉ số 240 Hospital Circle, Westminster, CA 92683

* Mục Đích Viếng Thăm:
Để cầu an, chúc phúc lành hàng tuần, Pháp Đàm, thăm hỏi khuyến tấn các vị cao niên luôn luôn giữ tâm an vui thanh tịnh.

* Lịch Trình Thăm Viếng:
mỗi thứ Tư (Tuần lễ thứ 1, thứ 2 và thứ 4) vào lúc 9:30 giờ sáng đến 11:00 giờ sáng.

* Mời quý vị hữu duyên, và các bạn trẻ (của mọi tôn giáo) muốn tham dự để vun bồi phước đức xin hoan hỷ cùng đến tham dự.

Trân trọng,
Sư Tinh Cần (Bhikkhu ĀTĀPI)
Trụ trì Vô Môn thiền tự .

****Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Vô Môn Thiền Tự - 12832 Gilbert St. , Garden Grove, CA 92841,
Điện thoại: (714) 206-1024 - email: sutinhcan@yahoo.com